Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk avdeling har ledig 12 mnd. vikariat for overlege. Tiltredelse 1. februar 2021 eller etter avtale

Stillingen inngår i avdelingens vaktsystem. Det er 16- bakvaktsordning med hjemmevakt.

Psykiatrisk avdeling søker spesialist i psykiatri primært til seksjon for psykosebehandling 3. Seksjonen gir et behandlingstilbud til pasienter med psykoselidelser og rusutløste psykoser. Seksjonen følger pasientforløp psykose som gir en god beskrivelse av innholdet i hele behandlingsforløpet. Seksjonen har psykiatere, psykologspesialist, LIS, sosionom og godt kvalifisert miljøpersonell.

Seksjonens behandlingstilbud kan deles i to faser; diagnostisk utredning/kartlegging i et strukturert og trygghetsskapende behandlingsmiljø og en behandlings-/rehabiliteringsfase hvor målet er forbedret funksjonsnivå slik at pasienten kan motta behandling på et lavere omsorgsnivå.

Dersom behovet for vikar ved seksjon for psykosebehandling 3 endres, vil overlegen kunne flyttes til annen seksjon i psykiatrisk avdeling.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen har det faglige ansvaret i seksjonen sammen med psykologspesialist
 • Karlegging, utredningsarbeid, diagnostisering, behandling samt behandlingsintervensjon står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Det søkes spesialist i psykiatri eller LIS som i nær fremtid blir ferdig med spesialisering som har god innsikt og kunnskap omkring psykoselidelser og arbeid med akuttpsykiatri i vaktsammenheng
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring med og evne til samarbeid og kommunikasjon vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Søkeren må ha gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende psykiatrisk arbeid i et godt kollegialt og tverrfaglig fagmiljø
 • Delta på kurs og konferanser innenfor fagfeltet
 • Inngår i 16-delt bakvaktordning
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Knut-Erik Hymer
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 934 81 036
Arbeidssted
Psykiatrisk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen