Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 60 % stilling som tilsynslege. Stillingen er i utgangspunktet plassert ved Lekneshagen bofellesskap, men det kan bli aktuelt å kombinere med oppgaver ved Vestvågøy sykehjem. Stillingen kan eventuelt utvides til 100 % gjennom avtale om øvrige oppgaver, for eksempel legevakt, fastlegevikar, kommunal dag etc.
Lekneshagen bofelleskap er et sykehjem som er spesielt tilrettelagt for personer som har en demenssykdom. Sykehjemmet har 50 plasser for langtidsopphold og fire plasser for alderspsykiatri. Vestvågøy sykehjem er et somatisk sykehjem med 39 plaser.

Arbeids- og ansvarsområde
Lege på dagtid. Det er en faglig utfordrende og utviklende jobb i skjæringspunktet allmennmedisin, spesialisthelsetjeneste og kommunale omsorgstjenester.

Kvalifikasjonskrav
Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske norsk muntlig og skriftlig. Vi søker primært erfaren allmennlege, institusjonslege eller sykehuslege som evner å utvikle en god tjeneste videre. Jobben egner seg også for faglig dyktig og motivert yngre lege. Det vil i så fall etableres en veilederkontakt.

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner.
Er strukturert og kan arbeide i tråd med kommunens overordnede planer.
Beherske norsk skriftlig og muntlig.
Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby
Gode lønnsvilkår.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.
Tilrettelegging for skolering/spesialisering.
Flyttegodtgjørelse.
Bistand til å skaffe jobb til partner.
Bistand til å skaffe barnehageplass.
Fraværsdekning i ferier.
Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.
Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
Engasjerte og dyktige medarbeidere.
Våre verdier:
- En åpen og raus kommune
- En kommune med mangfold
- Vi møter hverandre med respekt og tillit

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Søknad sendes
Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkerprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.
Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon må tas med dersom du blir invitert til intervju.
Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Vestvågøy kommune
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Lekneshagen bofellesskap
Torvhaugan 59
8370 LEKNES