Kort om arbeidsgiver
Vi søker to engasjerte leger til vårt sykehus som ønsker å spesialisere seg innen voksenpsykiatri. Vi har et kontinuerlig fokus på gode verdier, høy faglighet, sikkerhet, brukerorienterte tjenester, redusert og riktig bruk av tvang, samt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt for å imøtekomme kravene til et moderne storbysykehus.

Klinikken har siden 2013 bygget et fagmiljø for mer brukerorienterte tjenester i akutt psykisk helsevern, inkludert brukerstyrte innleggelser, og vi er nå i gang med prosjektet «Åpen dør policy».
Alle postene er samlet i et flott nytt bygg på Lovisenberg sitt sykehusområde, og består av et akuttmottak (PAM) med seks senger og seks poster med 10 senger hver.

Vi har øyeblikkelig hjelp-ansvar for Lovisenberg sektor inkludert bydel St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo med ca. 1100 akuttinnleggelser per år. I tillegg betjener klinikken Diakonhjemmet sykehus med en andel senger for pasienter som trenger behandling etter en akuttfase. De fleste av pasientene våre har schizofreni, bipolare lidelse eller andre alvorlige psykiatriske lidelser inkludert rusproblematikk.

Klinikken har godt kvalifiserte medarbeidere som samarbeider tett med pårørende, bydeler/primærhelsetjeneste, samt akutteam og ambulante tjenester inkludert FACT (team). Lege- / psykologgruppen består av 14 overleger, 6 psykologer/-spesialister og 9 leger i spesialisering (LIS). Sykehuset har et velfungerende rotasjonssystem innen psykisk helsevern mellom sengepostene og DPS, samt samarbeid med mulighet for rotasjon til Nic Waals Institutt (barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og Alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus.

Vi søker etter en lege med gode samarbeidsevner og med interesse for kunnskapsbasert praksis som ønsker å bli spesialist i psykiatri og som gjerne har startet spesialistutdanningen. Relevant klinisk erfaring, personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kamps
Telefon: 996 42 182
Navn: Rune Årskog
Telefon: 974 90 868
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO
Søk på stillingen