Kort om arbeidsgiver

Ortopedisk avdeling dekker hele spekteret av ortopedisk kirurgi og er seksjonert i 5 seksjoner med fagansvar; seksjon for
barneortopedi, seksjon for hånd og artroskopisk kirurgi, seksjon for
traumeortopedi, seksjon for protese og rygg og seksjon for fot, ankel og
rekonstruktiv ortopedi. Avdelingen har i alt 45 overlegestillinger i Trondheim
og Orkdal. Det er i tillegg 14 stillinger for leger i spesialisering.

Det er ledig et vikariat som overlege på seksjon for fot, ankel og rekonstruktiv ortopedi. Stillingen innebærer et spesifikt ansvar for ortopedisk tumorkirurgi, og erfaring fra dette området vil vektlegges. Man vil også ta del i seksjonens regulære arbeidsområder, som spenner over mange fagfelt, bla fotkirurgi, aksefeil, benlengdeforskjeller og ikke minst kroniske osteomyelitter og aggressive bløtdelsinfeksjoner. Bred generell ortopedisk erfaring og erfaring fra generell kirurgi vil derfor bli særlig vektlagt. 
Dette er en relativt ny seksjon og vi søker en person som bidrar til nytenkning, er fleksibel og har fokus på et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker oss en kollega som er løsningsorientert og har god samarbeidsevne, spesielt med ulike yrkesgrupper.

Vikariatet er i utgangspunktet for ett år, med mulighet for forlengelse og fast ansettelse.

 

Arbeidsoppgaver

 • Det forutsetter deltakelse i gjeldende vaktordning
 • Delta i avdelingens undervisningsvirksomhet
 • Andre oppgaver kan bli tillagt 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i ortopedisk kirurgi eller spesialist i nær framtid
 • Egenerklæring som omfatter tuberkulinforhold og mulighet for smitte av resistente tilstander.
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt
 • Vennligst oppgi minst to referansepersoner
 • Erfaring med tumor

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • Lønn etter avtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Tina Wik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72826521
E-post: Tina.stromdal.Wik@stolav.no
Navn: Trine Fresvig
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 72576969
E-post: Trine.Fresvig@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 13
7030 Trondheim
Søk på stillingen