Kort om arbeidsgiver

Fast 100 % stilling er ledig fra snarest. Arbeidssted Tromsø, Hammerfest eller Kirkenes.

Stillingen er organisatorisk plassert i Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) ved Smittevernsenteret, en seksjon i Avdeling for mikrobiologi og smittevern i Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord Norge. Det må påregnes reiseaktivitet mellom Tromsø og Finnmark, og innad i Finnmark.

KORSN har 2 smittevernoverleger, regional smittevernsykepleier, regional antibiotikafarmasøyt, tuberkulosekoordinator og helsesekretær. Ved Smittevernsenteret er det ytterligere 8 stillinger, og vi samarbeider om å løse oppgavene og har et godt arbeidsmiljø. KORSN er ett av 4 regionale kompetansesentre i smittevern, og vi bistår smittevernpersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, bidrar til økt kompetanse i smittevern og driver utadrettet virksomhet i hele landsdelen.

Gjeldende smittevernplan for Helse Nord er retningsgivende for smittevernarbeidet i regionen. 

Arbeidsoppgaver

 • Drive kompetanseheving, undervisning og være faglig rådgiver innen smittevern i Finnmarkssykehuset
 • Utvikle, vedlikeholde og bidra til implementering av infeksjonskontrollprogrammet ved Finnmarkssykehuset, dette i samarbeid med hygienesykepleiere og lokale smittevernleger ved Finnmarkssykehuset
 • Delta i beredskapsarbeid som omhandler smittsomme sykdommer
 • Ha et nært og godt samarbeid med smittevernpersonell ved Finnmarkssykehuset, regionens sykehus, øvrige regionale kompetansesentra i smittevern og Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) 
 • Delta i prosjekter og kampanjer når dette er aktuelt
 • Sikre faglig samarbeid mellom KORSN og Finnmarkssykehuset

Kvalifikasjoner

Formelle krav:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin, annen relevant sykehusspesialitet, samfunnsmedisin eller allmennmedisin

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med smittevernarbeid og/eller kvalitetsarbeid
 • Relevant klinisk erfaring fra sykehus i Norge
 • Kompetanse innenfor folkehelsevitenskap
 • Kompetanse/erfaring i prosjektledelse/prosjektarbeid
 • Undervisningserfaring
 • Gode datakunnskaper

Det forutsettes god muntlig og skriftlig fremstillings evne på norsk.

Personlige egenskaper

 • Gode evner i kommunikasjon og samarbeid
 • God evne til å motivere andre og knytte kontakter
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • God evne til tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Annelin Lyshoel
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 94849888
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Regionalt senter for smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen