Kort om arbeidsgiver
Medisinsk klinikk, Bodø har ledig 18 måneders vikariat i 100 % stilling for overlege i fordøyelsessykdommer med mulighet for fast ansettelse.
 
Medisinsk klinikk er lokalisert ved sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Virksomheten omfatter 7 medisinske avdelinger ved de 3 sykehusene. Nordlandssykehuset HF tilbyr spesialisering i generell indremedisin ved alle sine lokasjoner. I tillegg tilbyr Nordlandssykehuset spesialisering innen fagområdene blod-, fordøyelse-, hjerte-, infeksjon-, lunge- og nyresykdommer, og onkologi.
 
I Bodø har klinikken følgende medisinske avdelinger: kardiologi, gastroenterologi, nefrologi, lungemedisin, hematologi, infeksjonsmedisin, onkologi, nevrologi og revmatologi. Klinikken drifter 3 medisinske sengeposter, og driver utstrakt virksomhet med dagbehandling og poliklinikk på tvers av alle våre fagområder. Våren 2020 flyttet alle sengepostene inn i nye, moderne lokaler.
 
Vi har utplassert medisinerstudenter i 5. og 6. studieår fra Universitetet i Tromsø og et varierende antall legehospitanter er til enhver tid i avdelingen for å få praksistjeneste.

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen innebærer arbeid knyttet til utredning og behandling av gastromedisinske pasienter.
 • I tillegg til ulike typer skopier, gjennomfører vi blant annet kapselendoskopi og pH-manometri
 • Vi behandler ulike typer sykdom i fordøyelsessystemet med infusjonsbehandlinger, herunder biologisk behandling.
 • Avdelingen har en veletablert poliklinikk, for levertransplanterte, kroniske leversykdommer og hepatitt
 • Mye av vår utredning og behandling foregår i et tett samarbeid med høyt kvalifiserte sykepleiere

Kvalifikasjoner
 • Godkjent spesialist i fordøyelsessykdommer og indremedisin
 • Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på klinisk og endoskopisk erfaring, samt gode samarbeidsevner
 • Gode digitale ferdigheter
 • For stillingen kreves det norsk autorisasjon
 • Norsk språk må beherskes godt, både skriftlig og muntlig
 • Det er ønskelig med minst to referanser
Personlige egenskaper
 • Du har høy motivasjon for det gastromedisinske fagfeltet, pasientene og deres pårørende
 • Du har et ønske om å utvikle fagfeltet videre
 • Du samarbeider godt på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Høy faglig kompetanse, og en arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, med mulighet til faglig utvikling
 • I tillegg til en velutstyrt endoskopilab, og dagenhet for polikliniske pasienter har legene ansvar for fordøyelsespasienter på felles sengepost med nyremedisinsk seksjon
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se https://www.bodo.no/
 • Les mer om Nordlandssykehuset  her og hvordan det er å jobbe, bo og leve i Bodøregionen her
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Med. avd. gastro, inf, geri, hud og hema
Kontaktperson
Navn: Linda Kristin Karlsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 916 93 834
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4255791497
Arbeidssted
Bodø
Prinsens gate 164
8005 BODØ