Kort om arbeidsgiver
Om tjenestestedet:
Kommunen har 55 fastleger fordelt på 15 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder.
Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, god utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt.
 
Fastlegehjemmel ledig fra 01.03.21
 • Fordelaktig pris ved salg av fastlegepraksis !
 • Veldrevet praksis hvor samme lege har drevet praksisen 13 år.
 • Stort luftig kontor. Eget spiserom.
 • Lokaler leies av kommunen så innkjøp i eiendom er ikke nødvendig.
 • 1200 listepasienter
 • Totalt 5 leger, 2 i 50% stilling samt en turnuslege.
 • CGM journalsystem.
 • Intern nylig skiftet server og datamaskiner.
 • Melin terminal uten kontanter.
 • 24 timers blodtrykk, EKG, Spirometri, tympanometri, CRP med differensial celletelling, mikroalbumin, Hba1c, BP true BT måler. Akuttutstyr med 02 kolbe/bag/defibrillator.
 • Ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen pr nå.
 • Hyggelige pasienter og kollegaer.
 • Gode parkeringsforhold/gratis parkering.
 • Kjøretid til Tønsberg eller Sandefjord sentrum tar cirka 25 minutter.
 • Driftsutgifter cirka 25.000 i måneden i tillegg til basistilskuddet som går rett til drift, så det er gode inntjeningsmuligheter.
 
Kommunen søker HDIR for midler og bidrar økonomisk slik at lege i spesialisering over en periode på 5 år vil få økonomisk kompensasjon blant annet for fravær fra praksis ved obligatoriske emnekurs.
 
Kontaktperson: hjemmelsinnhaver Stig Opdøhl: 412 23 305.
 
For stillingen generelt gjelder:
 • Kommunal allmennlegeoppgave inntil 7,5 t/uke.
 • Deltakelse i kommunal legevakt.
 • Søker må være ferdig med LIS 1 ved oppstart av hjemmel.
 • Svært gode norsk-kunnskaper.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling. 
Søknadsfrist: 4. februar 2021
 
For spørsmål om stillingen og legetjenesten i kommunen kontakt:
kommuneoverlege kliniske legetjenester Kari Statle Gulbrandsen tlf. 928 57 996
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stig Opdøhl
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 412 23 305
Navn: Kari Statle Gulbrandsen
Tittel: kommuneoverlege kliniske legetjenester
Telefon: 928 57 996
Arbeidssted
Andebu Legesenter
Andebuveien 939
3158 ANDEBU
Søk på stillingen