Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig en stk. fast B-gren kardiologisk avdeling . Avdelingen har ansvar for behandling av hjertesykdom som lokalsykehus for Sør-Rogaland og sekundæransvar for koronarutredning og PCI for hele fylket. Avdelingen dekker behovet for primær PCI for dette området, deler av Hordaland og Agder som grenser til Rogaland.

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i kardiologi. Spesialistutdanningen vil foregå i kardiologisk avdeling v/SUS. Tjenesten består av avdelingstjeneste, poliklinikk og tjeneste på hjertelaboratorium med høyre og venstresidig hjertekateterisering. SUS vil sammen med samarbeidende sjukehus sørge for at utdanningskandidater får utført nødvendig tjeneste/prosedyrer til spesialiteten. Det tas forbehold om endring i slike krav ila tjenesteperioden.

En individuell utdanningsplan vil utarbeides før ansettelse. Stillingen inngår i vaktordning. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist.

Lyses ut på nett legejobber.no

Oppstart etter avtale 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering
 • Klinisk arbeid i døgnpost, lettpost og poliklinikk
 • Arbeide i tverrfaglige team
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Delta i avdelingens øvrige drift
 • Undervisningsoppgaver
 • Kvalitetsarbeid
 • Forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kolleger
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt miljø
 • God faglig vurderingsevne, målrettet og strukturert arbeid
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp tildelte oppgaver
 • God samarbeidsevne og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Ansvarsbevisst
 • Trives med å jobbe alene og i team

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode velferdstilbud som bl.a. turgruppe og bedrifidrettslag
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • En viktig og interessant jobb i norsk helsevesen
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Tor Melberg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 952 77 530
Arbeidssted
Mottaksklinikken / kardiologisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen