Kort om arbeidsgiver


Vi søker en ny kollega!
Vi har ledig fast stilling som overlege i psykiatri med tiltredelse snarest eller etter avtale.

Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhengighet og somatikk.   

Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet er organisert i 7 enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok.

Nasjonalt team er lokalisert på Drag, Røros, Snåsa og Oslo. SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk yter spesialisthelsetjeneste med poliklinisk tilbud, samt undervisnings og veiledningstilbud. I tillegg til tilbud til den samiske befolkning i hele landet skal kompetansesenteret gi tilbud til kommunene i Midt-Finnmark.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Bidra i forhold til fagutvikling og undervisning
 • Gi veiledning både internt og eksternt
 • Mulighet til å jobbe i et flerkulturelt område med fagutvikling og forskning som en del av stillingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri
 • Leger i slutten av spesialiseringsløpet oppfordres også til å søke
 • Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling. Ikke -nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på minimum B2-nivå
 • Ved lik kompetanse vil søker med kunnskaper i samisk språk og/eller kultur bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, både strukturert og fleksibel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Trives i et aktivt og flerkulturelt miljø
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for forskning og fagutvikling
 • Finnmarksavtale med bl.a. ekstra lønn og permisjon i 4 måneder hvert 3. år kan tilbys etter avtale
 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Hjelp til å finne bolig
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, og lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

 Generell informasjon 
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.
 
Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
 • Svensk
 • Samisk
 • Dansk
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Edit Johnsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 48292612
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
SANKS, VPP Midt-Finnmark, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Avjuvargeidnu 180 B
9730 Karasjok
Søk på stillingen