Kort om arbeidsgiver

Nevrosenteret er en del av Hode- hals- og rehabiliteringsklinikken og består av nevrologisk avdeling, nevrokirurgisk avdeling og nevrofysiologisk seksjon. Nevrologisk avdeling har både akutt slagpost, generell nevrologisk sengepost og en stor poliklinisk virksomhet.

Vi har et godt fagmiljø med høy forskningsaktivitet og spennende utvikling av tjenester fram mot nytt sykehus. 

Det er nå ledig et 100% vikariat for lege i spesialisering innen nevrologi, med snarlig tiltredelse eller etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid på generell nevrologisk sengepost, akutt slagpost, nevrologisk poliklinikk og tilsyn ved andre avdelinger
 • Deltagelse i vaktskiftet med tilstedevakt som for tiden er 12-delt vakt 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnus/LIS1 eller tilsvarende
 • Gjerne klinisk erfaring med nevrologi
 • Forskningsinteresse er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement, handlekraft og gjennomføringsevne
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons- og forskningsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet bedriftsidrettslag 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Elin Bjelland Forsaa
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4792424613
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger