• Listelengde: 1600
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vurderer du spesialisering i allmennmedisin?

Stavanger Medisinske Senter AS har 8 fastlegehjemler, LIS 1 og LIS 3 stilling, en kiropraktor, samt en privatpraktiserende spesialist i fysikalsk medisin.,Fastlegene ved SMS har totalt ca. 10.000 tilknyttede listepasienter og benytter CGM (“WinMed3”) som journalsystem.

Leger ved senteret er: Lars Peter Christersson, Runar Johannessen, Line Cecilie Christiansen, Morten Munkvik, Kari Tau Strand Oanes, Camilla Tufto, Pia Skoglund, Maria Borgen.

Fastlege Runar Johannessen har behov for vikar i 60-80% fra 010321 og inntil 1 år.

Perfekt plass å forsøke seg i allmennmedisin!
Mulighet for nødvendig veiledning, og tilrettelegges for nødvendige kurs i spesialisering i allmennmedisin.
Legen vil betjene eget kontor og kreve refusjon fra Helfo. Betaling etter en prosent av inntjening.
Inntil en dag per uke kan bli avsatt til offentlig allmennmedisinsk legearbeid med fastlønn fra kommunen.

Ta kontakt med Runar Johannessen på
runarj@gmail.com eller 41015155 ved spørsmål .
Send videre om dere kjenner noen aktuelle !;)
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Lege
Telefon: 41015155
E-post: runarj@gmail.com
Arbeidssted
Stavanger Medisinske Senter
Sverdrups gate 23
4007 STAVANGER