Kort om arbeidsgiver

Avdeling for laboratoriemedisin er en del av Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre
Viken. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og består av 8 seksjoner
innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank. Det er 2
seksjoner innen medisinsk mikrobiologi på hhv. Drammen og Bærum sykehus, og begge
seksjoner er aktivt engasjert i forskning. Avdelingen har i dag 6
overleger, 1 legespesialist og 2 LIS-leger innen medisinsk
mikrobiologi. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten
medisinsk mikrobiologi, og det er nært samarbeid mellom personell innen
mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern. Se mer på www.vestreviken.no/lab.
Vi har ledig en fast stilling som LIS-lege innen medisinsk
mikrobiologi med arbeidssted Drammen.

Som ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.  

Arbeidsoppgaver

 • Følge avdelingens opplæringsprogram for spesialistkandidater, inkludert opplæring i all diagnostikk, utvikling og rådgivende virksomhet ved seksjonen.
 • Bidra i seksjonens daglige driftsoppgaver og regelmessige undervisningsoppgaver tilpasset gjeldende kompetansenivå.  
 • Bidra til å videreutvikle fagområdet medisinsk mikrobiologi i Vestre Viken.
 • Foretaket er i kontinuerlig endring, og man må påregne endringer i arbeidsoppgaver i tråd med avdelingens og foretakets behov.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste/LIS 1 eller tjeneste som etter gjeldende norsk regelverk kan legges til grunn for tilsetning i LIS-stilling.
 • Ønske om å bli spesialist i medisinsk mikrobiologi 
 • Erfaring fra medisinsk mikrobiologi eller andre relevante kliniske fag vil bli vektlagt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, rolleforståelse og gjennomføringsevne.
 • Evne til å se helhetlig, være ryddig, jobbe selvstendig  og ha beslutningskraft. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig stimulerende miljø i utvikling.
 • Samarbeid med klinikere og andre fagspesialiteter.
 • Fleksibilitet ift. forskning.

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  To referansepersoner bes oppgitt i søknaden. Disse vil bli kontaktet i etterkant av intervju.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Janne Hole
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 41535631
E-post: HOLEJA@vestreviken.no
Navn: Roar Bævre-Jensen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95742834
E-post: Roar.Baevre-Jensen@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen sykehus, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen