Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
 • Vi søker lege i spesialisering (LIS)
  ( obs: forlenget søknadsfrist fra første utlysning i des 2020) 
 • Blå Kors Borgestadklinikken er godkjent for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin.
 • 100 % fast stilling
 • Arbeidssted; avdeling Skien og avdeling Borgestad
LIS på Borgestadklinikken
Som LIS hos oss har du en arbeidsrotasjon innenfor seksjon for rus og psykiske lidelser (ROP-TSB), seksjon for gravide, seksjon for familier, seksjoner behandling Skien og Borgestad, poliklinikken, samt vår integrerte avrusningspost. Stillingen innebærer samarbeid med fastleger og annet helsepersonell.

Klinikken har 6 overleger og 3 LIS-leger ansatt. Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene. Det er for tiden 4-delt forvakt (hjemmevakt).

Arbeidsoppgaver
 • Utfører utredning, diagnostisering og behandling
 • Deltar i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Følger utdanningsforløp med undervisning og veiledning
 • Deltar i forvaktsordning
Kvalifikasjonskrav
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Leger med spesiell interesse for fagfeltet oppfordres til å søke
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/ LIS1
Vi tilbyr
 • Et godt og faglig engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Intern og ekstern undervisning innenfor fagfeltet rus- og avhengighetsmedisin
 • Veiledning av erfarne overleger
 • God pensjonsordning
Generell informasjon
Arbeidssted: Avdeling Borgestad/avdeling Skien
Søknadsfrist: 20. januar 2021( obs forlenget frist fra 1.gangs utlysning desember 2020)

Ytterligere informasjon ved:
Klinikkoverlege Yngvar Thorjussen: yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no (tlf: 934 22 556)
eller overlege Inger Margrete Hageberg: inger.hageberg@borgestadklinikken.no (tlf: 924 39 543)

Søk via søknadsportal på Jobbnorge.no
For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Borgestadklinikken Blå Kors sør BA
Arbeidssted
Avdeling Skien og avdeling Borgestad
Kongensgate 33
3717 SKIEN