Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Virksomhet Helse består av team kommunale legetjenester, team legevakt og team samfunnshelse samt fem kommuneoverleger. Team kommunale legetjenester består av legetjenestene i helsehus, sykehjem, familiesentrene, fengselshelsetjenesten og LIS1 kandidatene. Det er til dette teamet vi søker nye kollegaer.
 
Helsehuset har 85 korttidsplasser inkludert kommunal akuttdøgnavdeling (KAD), palliative plasser og rehabiliteringsplasser Det er 6.4 legehjemler som bemanner helsehuset. Kommunen har i tillegg 6 sykehjem med totalt 455 plasser. 4.8 legestillinger er tilknyttet sykehjemmene.
 
Stilling / Arbeidsoppgaver
Vi søker leger til to faste stillinger tilknyttet klinisk arbeid ved helsehuset og sykehjem.
Stillingen på 100% er for tiden tilknyttet helsehuset. Arbeidet er på dagtid med helgevakter (lørdag og søndag 10-1500) for tiden hver 6. uke.
Stillingen på 70% er for tiden tilknyttet helsehuset og sykehjem på dagtid. Det kan bli muligheter for helgevakter. I tillegg kan det bli muligheter for å arbeide som smittevern vakter sammen med smitteoppsporingsteamet.
 
Oppgavene omfatter utredning, behandling og oppfølging av pasienter, inkludert samarbeid med pårørende og annet, dyktig og engasjert helsepersonell. Det vil være varierte og interessante utfordringer i pasientarbeidet. I tillegg vil legene i samarbeid med teamleder, bidra til internundervisning og fagutviklingen av legetjenestene ved helsehuset og sykehjemmene. Legene er en del av et felles kollegium, veileder, støtter og dekker for hverandre.

Krav til utdanning
Kompetanse og interesse for legearbeid i helsehus og sykehjem er en fordel. Annen relevant klinisk erfaring vil også vektlegges, som for eksempel allmennleger og sykehusleger. Stillingene krever norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1 tjeneste. Det stilles krav til ny politiattest.
 
Personlig egenskaper
Vi ser etter dyktige klinikere som ønsker å bidra til fag- og kvalitetsutvikling av de kommunale legetjenestene og kommunens helse og omsorgstjenester. Stillingene krever gode samarbeidsevner og en løsningsorientert tilnærming.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne er nødvendig. Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr
Lønn etter kommunal lønnsstige.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Kompetanseheving/kurs.
Tilrettelegging ALIS.
Mulighet for overlegepermisjon etter gitte kriterier.
Hyggelig kollegium i et større legemiljø og lederstøtte.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kamaldeep Chudasama
Tittel: Kommuneoverlege/teamleder
Telefon: 476 98 972
E-post: kamaldeep.chudasama@sarpsborg.com
Navn: Karianne Jenseg Bergman
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 404 48 054
E-post: karianne-jenseg.bergman@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Helsehuset Sarpsborg
Roald Amundsen 17
1723 SARPSBORG