Kort om arbeidsgiver
Om dagkirurgisk avdeling:

Vi behandler pasienter innen fagområdene gynekologi og generell kirurgi. Vi utfører 1500 operasjoner og 3500 polikliniske konsultasjoner i året. Leger og sykepleiere er spesialister innen sine fagområder. Dagkirurgisk avdeling holder på å pusse opp, samt utvide arealer og kapasitet til 3 operasjonsstuer, 16 oppvåkningsplasser, 4 poliklinikker, samt resepsjon og tilhørende kontorlokaler.
Åpningstiden i dag er fra mandag til fredag kl. 07.30-16.30. Utvidelse av åpningstiden planlegges fra 01.11.21 med døgndrift noen dager i uken. Utvidelse av avdelingen er påbegynt, og ferdigstilles sommeren 2021.
Avdelingen har høyt fokus på faglig kvalitet i behandlingen.
 
Oppgaver innenfor generell kirurgi i dag omfavner brokkirurgi, proktologi, hudsykdommer, pilonidalsinus og småkirurgi.
 
Andre spesialiteter innenfor dagkirurgi kan også være av interesse.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Klinisk pasientrettet arbeid i poliklinikk, operasjonsavdelingen og oppvåkning.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring i virksomheten.
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid.
 • Du må trives med noe rutinearbeid.
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist i generell kirurgi/ gastrokirurg. Andre spesialiteter kan vurderes.
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.
Personlige kvalifikasjoner:
 • Du er interessert i å utvikle faget videre og være med å løfte avdelingen frem.
 • Du må kunne møte pasienter, pårørende og kollegaer med ydmykhet, modenhet og empati. Du har gode samarbeidsevner
Vi tilbyr:
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger i KLP og forsikringsordninger.
 • Moderne  lokaler.
 • Arbeid på dagtid, avspasering til jul og påske, felles ferieavvikling.
 • Godt, stabilt tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Kollegaer som er dyktige i sitt arbeid. Vi er kjent for god kvalitet i tjenestene våre.
 • Interne fagdager. Mulighet for hospitering eller annen fagutvikling.
 • Gratis tilgang til treningsrom og parkering.
 • Sykehuset har videreført IA-avtalen ordninger. 
 • Personalkantine.
 • Hybel om nødvendig.
Dokumentasjon:
Attester og autorisasjon/HPR-nummer og annen relevant dokumentasjon sendes eller tas med til intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Dagkirurgisk avdeling
Kontaktpersoner
Navn: Tarja Valtanen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 913 32 834
E-post: tarja.valtanen@betaniensykehus.no
Navn: Knut Hordnes
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 915 38 874
E-post: knut.tom.hordnes@betaniensykehus.no
Navn: Guntram Burkhardt
Tittel: Generell kirurg
Telefon: 486 00 011
E-post: guntram.burkhardt@ihelse.net
Arbeidssted
Enhet for somatikk
Vestlundveien 23
5145 FYLLINGSDALEN
Søk på stillingen