Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver:
 • Arbeidsoppgaver Sanitetsbataljonen:
 • Inngå i et lag med besetning på fire
 • Behandle syke og sårede under trening og øvingsarbeid
 • Medisinfaglig rådgivning og saksbehandling
 • Undervise i sanitetsfaget
 • Felttjeneste og øvelse
 • Delta i utviklingen av laget, troppen og kompaniet 
 • Arbeidsoppgaver Drammen/Kongsberg:
 • Inngå i et spesialiseringsprogram for ortopedi
 • Inngå i sykehusets turnus
 • Arbeid ved sentraloperasjon, postoperativ, intensivseksjon og smertepoliklinikk
 • Vakter ved dagkirurgisk enhet
Kvalifikasjoner
 • Godkjent norsk autorisasjon som lege, med godkjent LIS 1 og full rekvisisjonsrett
 • Norsk statsborger
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO Secret
 • Gjennomført førstegangstjeneste/Grunnleggende Soldatutdanning (GSU)
 • Den som ansettes må bestå fysisk test nivå 4 (moderat minus), Fysisk test krav
 • Tilfredsstille krav til medisinsk seleksjon for internasjonale operasjoner
 • Ønskelig med erfaring fra operativ sanitetstjeneste
 • Ønskelig med tidligere tjeneste som Vernepliktig Akademisk lege i Forsvaret
 • Ønskelig med erfaring fra internasjonale operasjoner
Personlige Egenskaper
 
Sanitetsbataljonen ser etter:
 • En dyktig lege som har godt håndlag med folk
 • En lege som kan identifisere seg med Forsvarets kjerneverdier Respekt - Ansvar - Mot
 • En lege med god evne til å kommunisere muntlig og skriftlig
 • En tilpasningsdyktig og fleksibel lege som kan dele arbeidssted mellom Setermoen og Drammen/Kongsberg
 • En lege som er robust, som trives i ulike og krevende miljø, og som ønsker å reise ut i internasjonale operasjoner
Personlig egnethet vil bli vektlagt i intervjuet.

Vi tilbyr
 • Stillingen gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, gode pensjons- og velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • Grad som kaptein
 • Fast tilsetting synkronisert med Forsvarets tilsettingsrunder. Det må påregnes en del øvelsesaktivitet, samt tjeneste i internasjonale operasjoner
 • Avlønning vil følge lønnsutviklingen som for øvrige leger i spesialisering. Startlønn p.t. kr 594 900. I tillegg kommer øvelsestillegg og tillegg fra Drammen/Kongsberg Sykehus. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til statens pensjonskasse
 • Den som tilsettes vil gis 6 mnd prøvetid i Forsvaret, i tillegg vil det gis 6 mnd prøvetid iht egen avtale med Drammen Sykehus

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp samtidig som søknaden registreres i Webcruiter, da det vil korte ned saksbehandlingstiden. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Om Forsvaret:
 
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.
Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Brigade Nord
Kontaktpersoner
Navn: Jarle Kjønigsen
Tittel: Lege Sanitetsbataljonen
Telefon: 967 97 933
Navn: Siw Anita Elvenes
Tittel: HR Rådgiver Sanitetsbataljonen
Telefon: 957 48 387
Hjemmeside
Arbeidssted
Bardu
Karlstadskogen
9360 BARDU
Søk på stillingen