Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Vi opplever det givende å være tverrfaglig sammensatt, har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Det etterstrebes kvalitet i arbeidet, fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.
 

Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet, har totalt ca. 120 ansatte. Det er 6 overlegestillinger og 6 LIS 3-stillinger. Legene er tilknyttet faste team og samarbeider også på tvers av seksjonene.  Avdelingen har 4 seksjoner:  familieseksjon, poliklinikk og sengepost på Levanger og poliklinikk på Namsos. Poliklinikken Levanger er en almen psykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et geografisk team i Værnesregionen. Poliklinikken Namsos er en almen psykiatrisk poliklinikk inndelt i 2 aldersteam og et Nevro- team.  Sengeposten har akutte og elektive innleggelser av barn/unge fra hele fylket i alderen 10-18 år. Familieseksjonen gir et tilbud til barn og familier med sammensatt problematikk. Seksjonsleder har personalansvar. BUP  har 8 delt, en-sjikts vaktordning, lokalisert på Levanger, med bakvaktsordning i oppstartsperioden.


Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Tilbudet innbefatter bl.a. Familieambulatoriet, sped- og småbarnsteam, familieterapi med mulighet for familieinnleggelser, spiseforstyrrelser- FBT, fagteam OCD og angst, fagteam ADHD, fagteam traume, nevropsykiatrisk team. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil stimuleres til fagutvikling i fellesskap med andre kollegaer.
 
Vi tilrettelegger for doktorgradsarbeid i avdelingen. Flere doktorgradsarbeider er etablert med tilknytning til avdelingen, bl.a vedrørende angst/ skolevegring, familiebehandling, rus, ADHD og samspillsintervensjon PCIT. Sykehuset Levanger er etter tidligere regelverk godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri og vi forventer at godkjenningen opprettholdes for ny utdanningsordning.
 
 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid
 • Behandlingsansvar i pasientsaker
 • Videreutvikling av det faglige tilbudet
 • Faglig fordypning og klinisk forskning. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstillende politiattest, jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsettelse

Personlige egenskaper

 • God evne til kommunikasjon og samarbeid.
 • Høyt faglig og etisk nivå
 • Forståelse for egen rolle i møte med pasienter og samarbeidspartnere.
 • Evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag
 • Respekt for andre yrkesgrupper og evne til å se verdien av samarbeid for best mulig pasientbehandling
 • Personer som har mål om langsiktig arbeidsavtale med avdelingen vil bli prioritert.  
   

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Rekrutteringstillegg til overleger i faste stillinger 
 • Pendleravtale ved lang reisevei
 • Fleksible avtaler med mulighet for hjemmekontor
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
   
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Bine-Kristin Kristoffersen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95085365
E-post: Bine.k.kristoffersen@hnt.no
Navn: Birgit Kleinau
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99474402
E-post: Birgit.kleinau@hnt.no
Navn: Janne Berit Hellesøe
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90960199
E-post: Janne.berit.helleso@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Helse Nord-Trøndelag HF
Havikveien 8
7800 Namsos
Søk på stillingen