Kort om arbeidsgiver

Ønsker du en givende jobb med barn og familier?  Da kan Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Nord- Trøndelag være noe for deg.  BUP HNT er tverrfaglig sammensatt – vi trives med det og opplever det som faglig utviklende.  Vi har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Vi etterstreber kvalitet i arbeidet, fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.
 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.
Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet, har totalt ca. 120 ansatte. Det er 6 overlegestillinger og 6 LIS 3-stillinger. Disse er organisert i poliklinikk, familieseksjon og sengepost på sykehuset Levanger og poliklinikk på sykehuset Namsos. Legene er tilknyttet faste team og samarbeider også på tvers av seksjonene. 
Seksjonsleder har personalansvar.
 
BUP har 8 delt, en-sjikts vaktordning, lokalisert på Levanger, med bakvaktsordning i oppstartsperioden.


Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil stimuleres til fagutvikling i fellesskap med andre kollegaer.
 
Vi tilrettelegger for spesialiseringsløp og doktorgradsarbeid i avdelingen. Sykehuset Levanger er etter tidligere regelverk godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri og vi forventer at godkjenningen opprettholdes for ny utdanningsordning. Leger under spesialisering vil rotere innad i avdelingen for å få obligatorisk praksis i poliklinikk og sengepost.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i tverrfaglige team for utredning og behandling av barn og ungdom
 • Medisinskfaglig oppfølging av pasienter og deres familier
 • Bidrag i utdanning av LIS/legestudenter
 • Deltagelse i fag- og kompetanseutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner

 •  Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent LIS 1/Turnustjeneste
 • Søker som ikke oppfyller krav om LIS 3 vil bli vurdert for engasjement dersom det ikke er tilstrekkelig kvalifiserte søkere.
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsettelse
 • Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

 • God evne til kommunikasjon og samarbeid. Det legges stor vekt på høyt faglig og etisk nivå.
 • Forståelse for egen rolle i møte med pasienter og samarbeidspartnere.
 • Respekt for andre yrkesgrupper og evne til å se verdien av samarbeid for best mulig pasientbehandling
 • Personer med særlig interesse for aktuelle fagområder vil bli prioritert.
 • Personer som har mål om langsiktig arbeidsavtale med avdelingen vil også bli prioritert.  

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
 • Hele utdanningsløpet for å bli spesialist i Helse Nord- Trøndelag
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Rekrutteringstillegg til LIS i faste stillinger 
 • Pendleravtale ved lang reisevei
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Birgit Kleinau
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99474402
E-post: Birgit.Kleinau@hnt.no
Navn: Bine-Kristin Kristoffersen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95085365
E-post: Bine.k.kristoffersen@hnt.no
Navn: Janne Berit Hellesøe
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90960199
E-post: Janne.berit.helleso@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Helse Nord-Trøndelag HF
Namsos
7800 Namsos
Søk på stillingen