Kort om arbeidsgiver

Ved DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss, har vi ledig 100 % fast stilling for motivert psykiater. 

Nordre Østfold DPS består av to
poliklinikker, en døgnseksjon, akuttpost (DPS Akutt), ambulant team og ACT-team. Opptaksområdet er kommunene Moss, Råde, Våler og Vestby.

DPS Moss poliklinikk, er en allmenn psykiatrisk poliklinikk med et bredt behandlingstilbud, både individuelt og i gruppe.
Poliklinikken består av ulike team som tilbyr gruppebehandling til personer med
henholdsvis personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, tvangslidelse/OCD
(områdefunksjon) og traumelidelser/PTSD. I tillegg har poliklinikken et nært
samarbeid med de andre seksjonene i samme avdeling som tilbyr gruppebehandling
for pasienter med angst og depresjon, og oppsøkende og tverrfaglig behandling av
personer med psykoselidelse (ACT-team). Ved poliklinikken i Moss har vi et godt arbeidsmiljø med dyktige og høykompetente kolleger som tilbyr pasientene oppdatert og evidensbasert
behandling. Vi har tradisjon med veiledning og utveksling av kompetanse blant
kolleger, ledelse som inspirerer til nye og fleksible løsninger samt et
forskningsteam som er i frontlinjen når det gjelder innovativ
behandlingsforskning.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av polikliniske pasienter med bredt spekter av psykiske lidelser
 • Oppfølging av pasienter på tvungent psykisk helsevern
 • Deltakelse i tverrfaglig team
 • Deltakelse i inntaksteam
 • Bistå kollegaer med medisinskfaglig vurdering ved behov
 • Veiledning av LIS
 • Bidra til fagutvikling og til videreutvikling av behandlingstilbudet

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri med relevant klinisk erfaring innen fagfeltet
 • God kunnskap om psykisk helsevern, gjeldende lovverk og retningslinjer 
 • Må være faglig godt oppdatert
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialist (psykiatri) kan søke og bli tatt i betraktning til stillingen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Grunnleggende IT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne, fleksibilitet og arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Ansvarsbevissthet
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Evne til å inspirere andre
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Et stimulerende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse og godt samarbeid
 • Gode muligheter for faglig utvikling, evt. mulighet for å være med i forskningsprosjekt
 • Kollegafelleskap i DPSets samlede legegruppe
 • Utvidet arbeidstid, om ønskelig
 • Sentral beliggenhet
 • Spennende arbeidsoppgaver i et samarbeidende, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Tiltredelse etter avtale 
 • Mulighet for kurs og videreutdanning 
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon

Poliklinikken holder til i fine lokaler i et eget DPS-bygg på samme område som Sykehuset Østfold Moss, i nærheten av offentlig kommunikasjon og 45 minutter med buss fra Oslo. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Kristine Haarset
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 978 88 878
Navn: Ingmar Clausen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 934 81 034
Navn: Tor-Morten Kvam
Tittel: Overlege
Telefon: 990 33 605
Arbeidssted
DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss
Peer Gyntsvei 72
1535 Moss
Søk på stillingen