Kort om arbeidsgiver

100 % fast stilling som LIS fra 22. februar 2021

Sykehuset Østfold har et opptaksområde på nærmere 300.000 innbyggere og har et av landets største akuttmottak. Øyeavdelingen er lokalisert på Sykehuset Østfold Moss, og ligger nær E6 med kort vei til Oslo. Avdelingen ligger i nyoppussede lokaler med moderne utstyr. Vi har høy poliklinisk og operativ aktivitet i egne lokaler.

Øyeavdelingen i Moss er nå i ferd med å bygge en egen injeksjonsklinikk som vil stå ferdig 4 januar 2021. Her vil sykepleierne sette injeksjoner. Legene vurderer OCT i et åpent kontorlandskap for leger. Dette gjør det mulig å konferere og diskutere med kollegaer når det dukker opp spørsmål eller spennende kasus vedrørende injeksjonsbehandlingen. Injeksjonsklinikken vil bli godt utstyrt med helt ny vidvinkel angio og OCT-angio.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer
i CV. 

Arbeidsoppgaver

 • Deltar i hjemmevaktordning med vakttjeneste Sykehuset Østfold Kalnes
 • Spesialiseringsløpet for leger som ansettes fast innebærer forpliktelse til å gjennomføre strukturert utdanningsløp inkludert gruppe 1 tjeneste hos annet helseforetak/samarbeidsforetak

Kvalifikasjoner

 • Kunne jobbe i team og tett på andre kollegaer
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjert og høy faglig kunnskap
 • Punktlig
 • Selvstendig
 • Endringsvillig i forhold til oppgaver og arbeidstider
 • Ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vektlegges ved valg av kandidat

Vi tilbyr

 • Avdelingen er godkjent gruppe 2-avdeling
 • Vi har et travelt og trivelig arbeidsmiljø, og en stab som er opptatt av kvalitet og utvikling
 • Vi har fokus på å utnytte kompetanse og samarbeid på tvers av profesjoner
 • God pensjonsordning gjennom KLP

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Oddbjørn Bjordal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 69 86 62 77
E-post: Oddbjorn.Bjordal@so-hf.no
Arbeidssted
Øyeavdelingen
Peer Gynts vei 78
1535 MOSS