Kort om arbeidsgiver
Abildsø legekontor er et veldrevet, godt organisert og trivelig legekontor med 4 erfarne fastleger hvorav 1 deleliste, og meget stabilt og dyktig personale.

Legekontoret er organisert som DA og benytter System X journalsystem.
Nåværende listelengde for fastlegene ved Abildsø legekontor er henholdsvis 1200, 1400, og 1625 (delelisten).

Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med den andre praksisinnehaverne, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legekontorets samarbeidsavtale og internavtaler.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert.
Attester og vitnemål tas med til intervju.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7.5 time/uke
 • Deltakelse i legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning
 • Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid
Vår visjon: Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet!
Bydel Østensjø ligger sør øst i Oslo, og grenser til Østmarka med turveier, badevann og lysløyper, som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv, sommer og vinter. Bydel Østensjø skal tilby sine 50 000 innbyggere fleksible og kvalitativt gode tjenester i samsvar med deres behov, innenfor bydelens ansvarsområder. Samskaping og innbyggerinvolvering benyttes som metoder for å tilby innbyggerne tilpassede tjenester. Les mer om bydelen her: www.bydel-ostensjo.oslo.kommune.no og www.facebook.com/bydelostensjo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I henhold til offentlighetsloven kan søkere føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Østensjø
Kontaktpersoner
Navn: Anita Jeyananthan
Tittel: Bydelsoverlege
E-post: anita.jeyananthan@bos.oslo.kommune.no
Navn: Ellen Fagerberg
Tittel: Fastlege
Telefon: 996 06 703
E-post: ellen.anita.fagerberg@abildso.nhn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Abildsø legekontor
Smedbergveien 5
1187 OSLO
Søk på stillingen