Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 2 faste stillinger for overleger i radiolog ved Brystdiagnostisk senter (BDS) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø.

Leger ved Brystdiagnostisk senter inngår ikke i vaktordning med den generelle radiologiske avdelingen.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er et stort sykehus i norsk målestokk. Vi har sykehus både i Tromsø, Harstad, Narvik og på Svalbard,
med mer enn 6000 ansatte, og driver med svært moderne kreftutredning og behandling der røntgenavdelingen spiller en sentral rolle. Sykehuset har alle
spesialiteter og fagfelt. Det gir deg mulighet til forskning og samarbeid på
tvers av en rekke fagfelt.

Hos oss utføres ikke bare rutinemessige utredninger, men også avanserte prosedyrer på lik linje med det som gjøres ved de større
sykehusene i Norge og i utlandet. Dette gjelder også avanserte
intervensjonsprosedyrer og de fleste utredninger på barn.

Sykehuset samarbeider tett med UiT, Norges arktiske universitet, som ligger på den andre siden av vegen. Den korte avstanden gjør
at vi får en enkel og uformell dialog på tvers av institusjonene. Flere av våre
ansatte har også delstillinger ved Universitetet. Røntgenavdelingen er til
enhver tid involvert i flere regionale, nasjonale og internasjonale studier.
Dette gir unike karrieremuligheter for deg som ønsker utfordringer og faglig
utvikling.

Sykehuset ligger nært både Tromsø sentrum og flyplassen, og nesten uansett hvor du bor på Tromsøya kan du gå eller sykle til jobben. Om
vinteren kan du gå på ski til jobben gjennom lysløypa mens nordlyset flammer
over hodet på deg - og når arbeidsdagen er over kan du dra rett på padletur
eller fjelltur. Hvor mange av dine kolleger kan skilte med det…?

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk og terapeutisk radiologisk legearbeid, deriblant utføre ultralyd av bryst og lymfeknuter, og utføre biopsier der det er indikasjon.
 • Tolke MR-mamma undersøkelser.
 • Kommunikasjon rundt funn og resultat av undersøkelser med pasient, kirurg, patolog og onkolog. 
 • Oppfølging av biopsisvar og tilbakemeldingtil pasient og henvisende og behandlende lege. 
 • Bidra faglig gjennom undervisning av LIS, medisinstudenter og radiografstudenter, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God dokumentasjonsevne

Personlige egenskaper

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Du må trives i et hektisk arbeidsmiljø med mye pasientkontakt.
 • Du kommuniserer tydelig med pasienter og samarbeidspartnere.      
 • Identifisere seg med UNN sine strategier og verdigrunnlag
 • Gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Innovativ oog utviklingsorientert
 • Kunne skape gode relasjoner i et arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • En moderne avdeling
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • God faglig kvalitet
 • Et utviklende arbeidsmiljø

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Ulf Harald Isaksen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 77628300
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen