Kort om arbeidsgiver

Ønsker du en givende jobb for barn og familier?  Da kan Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag (BUP) være noe for deg. 

BUP HNT er tverrfaglig sammensatt - vi trives med det og opplever det som faglig utviklende.  Vi har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag.  Vi etterstreber kvalitet i arbeidet, fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0 - 18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet, har totalt ca. 120 ansatte. Det er 6 overlegestillinger og 6 LIS 3-stillinger. Disse er organisert i poliklinikk, familieseksjon og sengepost på sykehuset Levanger og poliklinikk på sykehuset Namsos. Legene er tilknyttet faste team og samarbeider også på tvers av seksjonene. 
Seksjonsleder har personalansvar.
 
BUP har 8 delt, en-sjikts vaktordning, lokalisert på Levanger, med bakvaktsordning i oppstartsperioden.

Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil stimuleres til fagutvikling i fellesskap med andre kollegaer.
 
Vi tilrettelegger for spesialiseringsløp og doktorgradsarbeid i avdelingen. Sykehuset Levanger er etter tidligere regelverk godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri og vi forventer at godkjenningen opprettholdes for ny utdanningsordning. Leger under spesialisering vil rotere innad i avdelingen for å få obligatorisk praksis i poliklinikk og sengepost.

Vi har 1 ledig stilling for LIS i barne- og ungdomspsykiatri:
100 % fast stilling. Oppstart etter avtale 

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i tverrfaglige team for utredning og behandling av barn og ungdom
 • Medisinskfaglig oppfølging av pasienter og deres familier
 • Bidrag i utdanning av LIS/legestudenter
 • Deltagelse i fag- og kompetanseutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner

  Norsk autorisasjon som lege Godkjent LIS 1/Turnustjeneste
  Søker som ikke oppfyller krav om LIS 3 vil bli vurdert for engasjement dersom det ikke er tilstrekkelig kvalifiserte søkere.
  Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig
  Tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsettelse
  Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

  God evne til kommunikasjon og samarbeid. Det legges stor vekt på høyt faglig og etisk nivå.
  Forståelse for egen rolle i møte med pasienter og samarbeidspartnere.
  Respekt for andre yrkesgrupper og evne til å se verdien av samarbeid for best mulig pasientbehandling
  Personer med særlig interesse for aktuelle fagområder vil bli prioritert.
  Personer som har mål om langsiktig arbeidsavtale med avdelingen vil også bli prioritert.  

Vi tilbyr

  En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
  Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
  Hele utdanningsløpet for å bli spesialist i Helse Nord- Trøndelag
  Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  Rekrutteringstillegg til LIS i faste stillinger 
  Pendleravtale ved lang reisevei
  Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Bine-Kristin Kristoffersen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95085365
E-post: Bine-Kristin.Kristoffersen@helse-nordtrondelag.no
Navn: Birgit Kleinau
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99474402
E-post: Birgit.Kleinau@helse-nordtrondelag.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger