Kort om arbeidsgiver
Klinikk for psykisk helsevern, Avdeling for DPS Sunnmøre, har ledig stillingar for lege i spesialisering (LIS). Stillingane er ein del av klinikkens LIS-stillingar som går i utdanningsrotasjon med tanke på utdanning til overlege/psykiater. LIS-stillingane er også ein del av forvakt-systemet i avdeling for sjukehuspsykiatri. 

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av menneske med psykiske lidingar
 • Vaktarbeid
 • Samarbeid med andre faggrupper om pasientbehandling

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • God meistring av norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Samarbeidsevner og interesse for tverrfagleg samarbeid
 • Evne til å sette pasientens behov i fokus
 • Interesse for psykiatri og psykiske lidingar

Du har lyst til å bidra til å vidareutvikle psykisk helsevern på Sunnmøre.

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Eirik Molvær
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 70 16 73 00
Hjemmeside
Arbeidssted
AVDELING FOR DISTRIKTSPSYKIATRISKE SENTER DPS SUNNMØRE, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 1
6017 Ålesund