Kort om arbeidsgiver

Vi søkjer etter ny LIS på radiologisk avdeling Molde og Kristiansund, med arbeidstad Molde sjukehus
Stillinga er eit vikariat for perioden 01.02.2021 - 31.08.2021.

Molde ligg fint til ved Romsdalsfjorden, nært til natur og friluftsliv. Saman med sjukehuset i Kristiansund dekkjer vi ei befolkning på rundt 100 000 innan ei rekkje spesialitetar, mellom anna ortopedi og kirurgiske spesialiteter, indremedisin, ØNH, auge, nevrologi og onkologisk poliklinikk. Det er planlagt bygging av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal i løpet av dei nærmaste åra. 

Molde har eit inkluderande og aktivt LiS-miljø, både på avdelingen og på sykehuset.

Arbeidsoppgåver

 • Som LIS i radiologi i Molde vil du få arbeide med eit breitt utvalg av radiologiske undersøkingar. Som fersk LIS er arbeidsoppgåvene først og fremst innan CT, ultralyd og konvensjonell røntgen, etter kvart intervensjon av forskjellig art, og MR.
 • Vi har et utstrakt samarbeid med kliniske avdelingar. Avdelinga dekkjer Molde og Kristiansund, med tilstadesvakt i Molde. Til saman utfører avdelinga rundt 100 000 undersøkingar kvart år, fordelt på alle modaliteter.
 • Avdelinga har samarbeid med St. Olavs hospital om gjennomføring av deler av spesialistutdanninga. 

Kvalifikasjonar

 • Etter nye spesialistreglar er det nødvendig å ha gjennomført LIS1-tjeneste, evt må ein ha starta spesialisering tidligare.
 • Tidligare erfaring frå radiologi er ein fordel men ikkje eit krav.
 • Klinisk erfaring er også nyttig.
 • Du må snakke og skrive eit skandinavisk språk. 

Personlege eigenskapar

 • Som LIS i radiologi bør du ha god klinisk forståelse og gode samarbeidsevner Vi har stor grad av samarbeid med legar i andre avdelingar, radiografar og andre faggrupper. 
 • Ein bør være lærevillig og fagleg interessert. 

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Vi legg opp til  hyppige tilbakemeldingar og vegleiing i arbeidet. 
 • Ein arbeidsplass i ei inkluderande verksemd
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Martin Grotnes
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 71122395
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologi Molde og Kristiansund-legar, Helse Møre og Romsdal HF
Molde sjukehus
6412 Molde