Kort om arbeidsgiver
Poliklinikken i Volda er delt inn i 3 tverrfaglege, geografiske team som gir tilbod om utgreiing og behandling til barn i alderen 0-18 år.
Ved poliklinikken er det etablert småbarnsteam, akutt ambulant team, familieteam, traumeteam, samt at det er etablert OCD-team på tvers av poliklinikkane i Ålesund og Volda. Pasient- og pårørande-opplæring inngår også som ein sentral del av oppgåvene våre.

Poliklinikk BUP i Volda har ledig fast stilling for overlege/spesialist i barne-og ungdomspsykiatri. Oppstart etter avtale med seksjonsleiar.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing og behandling av barn og unge med psykiske lidingar
 • Samhandling og tverrfagleg samarbeid med kommunale tenester, fastlegar og pårørande
 • Rettleiing av LIS
 • Deltaking i kvalitetsforbetrande arbeid
 • Deltaking i bakvaktordning etter behov/ynskje 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i barne og ungdomspsykiatri
 • God norsk eller nordisk språkleg framstillingsevne, munnleg og skriftleg  


Personlege eigenskapar

 • Gode evner til kommunikasjon
 • Gode evner til etablering av terapeutiske relasjonar
 • Innstilt på å samarbeide på tvers av faggrupper, til pasienten sitt beste
 • Evne til å arbeide både sjølvstendig og i team
 • Vere personleg eigna
 • Ha ei fleksibel haldning 

Vi tilbyr

 • Varierte og interessante arbeidsoppgåver
 • Eit fagmiljø med engasjerte og trivelege medarbeidarar
 • Godt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Kari Standal
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70058570
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk BUP Volda, Helse Møre og Romsdal HF
Kløvertunvegen 1
6100 Volda