Kort om arbeidsgiver
 Kommuneoverlege fast stilling og vikariat fastlege
Sørfold kommunes legekontor på Straumen har tre fastleger inklusive kommuneoverlege og  LIS1-lege.
Vi har ledig fast stilling som kommuneoverlege og vikar fastlege.
Overlegen har fastlegeliste på 600 pasienter og ca 40% av stillingen er beregnet til kommuneoverlegeoppgaver. Dette tilpasses etter behov. God  fast lønn med bonusordning.
Vikariatet som fastlege er ledig nå og frem til 1.5.21. Det er mulighet for forlengelse til 28.2.2022. Fastlegen har ca 700 pasienter på listen og god fast lønn. Bonusordning. Kommunalt offentlig arbeid er ca én dag pr uke. Tiltredelse etter avtale.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fås fra enhetsleder Gunnbjørg Olufsen, tlf 75 74 71 25.

Søknader sendes via Jobbnorge, se link på wår hjemmeside under "ledige stillinger":
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sørfold kommune
Sørfold kommune
Kontaktperson
Navn: Gunnbjørg Olufsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95 74 71 25
Søknad
Søknad merkes: 20/1612
Arbeidssted
Straumen
Strandveien 2
8226 STRAUMEN