Kort om arbeidsgiver

 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i  Moss har ledig 100 % fast stilling for overlege i barne- og ungdomspsykiatri

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Moss har ansvar for kommunene Moss, Råde, Våler og Vestby. Vi er en av fem barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i avdeling BUP/HABU ved Sykehuset Østfold. Poliklinikken har 23,5 fagstillinger med tverrfaglig sammensetning, hvorav 3 stillinger for overlege i barne- og ungdomspsykiatri og 1 stilling for LIS. Vi har nå ledig 100 % fast stilling for overlege i barne- og ungdomspsykiatri. 

Arbeidsoppgavene er varierte med utredning og behandling av barn og ungdom med et vidt spekter av vansker. Vi er opptatt av å kunne utvikle utredning- og behandlingstilbud godt tilpasset tilbud til den enkelte pasient og familie, og å sikre fagutvikling i forhold til evidensbasert praksis. Det er etablert samarbeid med kommunene hvor vi arbeider med fokus på å kunne skape helhetlige og sammenhengende tjenester. Vi har et godt tverrfaglig samarbeid internt på poliklinikken, med engasjerte medarbeidere som har respekt for hverandre og for pasientene. Vi ønsker velkommen en medarbeider som vil bidra med engasjement og kunnskap, og som vil være med å videreutvikle arbeidet i poliklinikken. Legene har egne ukentlige møter på poliklinikken og har månedlige møter med legegruppen i avdeling BUP på Åsebråten barnepsykiatriske klinikk i Fredrikstad. Overlegene har også noe ansvar for undervisning av LIS i avdeling BUP/HABU. 

Seksjonen er plassert på Sykehuset i Moss, og er lett tilgjengelig fra E6 med gode parkeringsmuligheter hvis man kommer med bil.

Søknader behandles fortløpende. 

Etter helsepersonelloven §20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført  på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å  dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk, og behandling av barn og ungdom i alderen 0-18 år i henhold til nasjonale retningslinjer, pakkeforløp og gjeldende lovverk
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter og deres familier
 • Veiledning av LIS
 • Deltakelse i tverrfaglig internt samarbeid under utredning og behandling
 • Deltakelse i tverrfaglige team for diagnostisering, behandlingsplaner og evalueringer av behandling
 • Mulighet for undervisning internt og eksternt 
 • Deltakelse i fag- og kompetanseutvikling på seksjonen og i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Erfaring fra arbeid i med barn og unge i spesialisthelsetjenesten 
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt
 • Personlig egnethet
 • LIS som har kort tid igjen til å bli spesialist i barne- og ungdomspsykiatri kan søke 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til fleksibilitet
 • Interesse for både individuelt arbeid og arbeid sammen med andre
 • Evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag
 • Respekt for andre yrkesgrupper, og evne til å se verdien av samarbeid for best mulig pasientbehandling

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse 
 • En hyggelig arbeidsplass med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglighet og kontinuitet
 • Et godt tverrfaglig miljø hvor man jobber sammen for å gi våre brukere best mulig hjelp 
 • Aktiv legegruppe på BUPP Moss og faste møter i legegruppen i avdelingen
 • Gode velferdsordninger med blandt annet personalhyttter 
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Britt Guri Robertsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 930 07 556
Navn: Jorunn Thue Hansen
Tittel: Overlege
Telefon: 69 86 96 00
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss
Peer Gynts vei 84 A, Inngang D
1535 Moss
Søk på stillingen