Kort om arbeidsgiver

Overlege/LiS i psykiatri/rusmedisin – vikariat fra 01.05.2021 til 01.05.2022
Psykiatrisk ungdomsteam (PUT), Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)

Vil du være med å utvikle teamet vårt?
Er du en erfaren overlege eller LiS i slutten av spesialiseringsløpet ditt som kunne tenke deg å få jobbe mer tverrfaglig? Vi ønsker en ny medarbeider med på laget vårt og søker deg som er engasjert, vil bidra til å videreutvikle fagmiljøet vårt og komplettere oss som team.   
Hos oss blir du en del av et godt arbeidsmiljø med erfarne og omsorgsfulle kollegaer. Arbeidsoppgavene er sammensatte og tidvis krevende, men temaet har flere ansatte med spesialkompetanse, samt spesialister som det er naturlig å samarbeide med. I tillegg har vi merkantilt ansatte som bidrar og følger opp sånn at vi kommer i mål med oppdraget vårt.

PUT har ledig 1 års vikariat for overlege 100% stilling for spes. i psykiatri/rusmedisin evt. LIS som er i slutten av spesialiseringsløpet i psykiatri/rusmedisin.
Vikariatet gjelder for tidsrommet 01.05.21 – 01.05.22, med mulighet for fast ansettelse.

PUT tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i form av poliklinisk behandling for rusmiddelavhengighet, problematisk dataspilling og pengespillavhengighet. Vi bidrar også med konsultasjon, veiledning og undervisning til ulike samarbeidspartnere i distriktet. Behandlergruppa ved PUT består av leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og jobbveiledere. 

PUT er underlagt seksjon 2 ved Nidaros DPS, som for tiden består av døgnavdeling, to ambulante team samt allmennpoliklinikk og psykosepoliklinikk, liggende på Lade.

Ta gjerne kontakt så forteller vi mer om PUT og stillingen.

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger vakkert plassert nede ved fjorden på Østmarkneset på Lade i Trondheim. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på mer enn 115000 innbyggere, og vårt opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik til Selbu i Øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling, til voksne med psykisk sykdom. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag- og kompetanseutvikling, har et eget lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid. Les mer om Nidaros DPS her: https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps

   

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med rusavhengighet og psykiske lidelser.
 •  Vurdering av rettighet til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)/utredning
 •   Målrettet samarbeid med kommune, pårørende og andre samarbeidspartnere 
 •   Bidra faglig med veiledning, undervisning og ta del teamarbeid
 •   Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging

Kvalifikasjoner

 • Utredningskompetanse
 • Klinisk erfaring med pasienter i et bredt spekter av psykiske lidelser/tilstander samt ruslidelser
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • God evne til prioritering
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du har interesse for fagutvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Ihht. gjeldende overenskomster og avtaler utdanningspermisjon/overlegepermisjon hvert 5 år oi opptjeningsperioden
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving
 • Spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Et sosialt, inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Vi ber deg oppgi minst 2 referanser
 • Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved den elektroniske søknaden i Webcruiter
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Terje Jenssen Skjolden
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 72823512
Navn: Nina Burkeland
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 73 86 54 00
Navn: Hilde Charlotte Kvernø
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 91 72 45 76
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS), Divisjon Psykisk Helsevern
Klostergata 48
7030 Trondheim
Søk på stillingen