Kort om arbeidsgiver
Moss kommune har ledig 100 % stilling som kommuneoverlege. Stillingen er organisert i FOU-avdelingen enhet samhandling i kommunalområdet helse og mestring. Stillingen vil inngå i et samfunnsmedisinsk team, sammen med vår andre kommuneoverlege og to miljørettet helsevern-rådgivere.

Arbeidsoppgaver
I stillingen får du arbeidsoppgaver innenfor et bredt spekter av samfunnsmedisinske problemstillinger. Kommuneoverlegene er medisinskfaglige rådgivere for kommunens ledelse og alle kommunens virksomheter.

Viktige fagområder er beredskap, smittevern, miljørettet helsevern, psykisk helse, fastlegeordningen, legenes spesialisering (LIS1- og LIS3-leger), folkehelse, planarbeid, forskning og innovasjon.Videre er kommuneoverlegene sentrale i samhandlingen innad i kommunens helsetjenester og ovenfor spesialisthelsetjenesten.

Kvalifikasjonskrav
  • Godkjent lege med gjennomført og godkjent LIS 1
  • Spesialisering i samfunnsmedisin – fullført, påbegynt eller ønske om spesialisering. Dersom du ikke er spesialist i samfunnsmedisin, legger kommunen til rette for spesialisering  og forventer at du fullfører spesialiseringsløpet.
  • Erfaring som lege i kommunehelsetjenesten, kommunal forvaltning og innen samfunnsmedisin er ønskelig.
  • Meget gode språklige ferdigheter (muntlig og skriftlig)
Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen

Personlige egenskaper
  • Engasjement og interesse for samfunnsmedisin og folkehelse
  • Ønske om å være med på å utvikle helsetjenestene i kommunen
  • Du setter høye standarder for kvalitet og holder deg faglig oppdatert
  • Du er selvstendig, initiativrik, systematisk og pålitelig
  • Du er dyktig i kommunikasjon og samarbeid, og har god rolleforståelse
  • Du tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere press
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eli Thomassen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 45444560
Navn: Elisabet Baade-Mathiesen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 41200015
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Larkollveien 9
1570 DILLING
Søk på stillingen