Helsetorget legesenter

Helsetorget legesenter er et veldrevet legesenter med 6 leger. Senteret er lokalisert i et av byens kjøpesentre. 5 av legene er spesialister i allmennmedisin. Vi har stabil legesekretærbemanning med dyktige legesekretærer som alle har arbeidet hos oss i lang tid.

Vi har utstyret som kreves for en moderne allmennlegepraksis, blant annet et godt laboratorium, akuttmedisinsk rom, EKG, spirometri, 24 t blodtrykksmåling, 24 t EKG, dermatoskop, Icare, utstyr til cryobehandling mm. I 2020 flyttet vi inn i flotte nye lokaler i skjermede omgivelser på det samme kjøpesesenteret.

Vi har en velfungerende kollegial fraværsdekning. Vi bruker journalsystem System X og vi har timebestilling på nett gjennom Pasientsky, der det også er mulighet for interaktiv kontakt med pasienter inkludert reseptbestillinger. Vi har et godt samarbeid med hjemmetjenesten, apoteket og NAV i vårt område.

Legene er selvstendig næringsdrivende og legesenteret drives som et DA. Oppstartdato er fleksibel.

Arbeidsoppgaver
 
 • Pasientlisten er i dag på 900 pasienter. Det er i dag 0 ledige plasser.
 • Det er i dag ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemmelen, men det kan bli pålagt fast eller i ferieavvikling.
 • Deltakelse i legevakt på dagtid: Alle fastleger deltar og tar i mot pasienter på dager de er på sitt eget legekontor og driver kurativ praksis. Dette deles likt mellom fastlegene.
 • Deltagelse i legevakt utenom ordinær åpningstid: Utenom kontortiden er det interkommunal legevakt fra klokken 16.00 til 08.00 i lokaler i Helsehuset i Elverum som åpnet i 2019. Pr. i dag er det stor fleksibilitet med hensyn til vakthyppighet.
Kvalifikasjoner
 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering eller vil påbegynne dette
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet som fastlege og kollega på legesenteret
 • Grunnleggende kunnskaper om norsk helselovgivning
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
Annet
 • Betingelser avtales med hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende avtaleverk.
 • Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen. Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest. Politiattest skal ikke legges ved søknaden men vil eventuelt bli etterspurt før en eventuell tiltredelse
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anders Øvergaard
Tittel: fastlege (hjemmelsinnehaver)
Telefon: 91676889
E-post: anoverg@yahoo.no
Navn: Jon Iver Fougner
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 902 19 873
Arbeidssted
Helsetorget legesenter
Torggata 3
2408 ELVERUM
Søk på stillingen