Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk sykehusavdeling gir et voksenpsykiatrisk tjenestetilbud på sykehusnivå for Vestfold fylkes
befolkning.

Avdelingen er for tiden organisert i tre kliniske seksjoner og består av i alt seks sengeposter og fire spesialpoliklinikker.
Akuttseksjonen er lokalisert i Tønsberg ved sykehuset, langtids- og
sikkerhetsposter ligger ved Granli på Sem, mens nevropsykiatrisk poliklinikk,
spiseforstyrrelsespoliklinikk og kognitiv svikt og alderspsykiatrisk
utredningspost og -poliklinikk ligger i Tønsberg.

Avdelingen har totalt 19 overlegestillinger og 8 psykologstillinger. Avdelingen vektlegger god faglig behandling og godt
samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og andre samarbeidspartnere.
 
Akuttpostene flyttet i mai 2019 inn i helt nye, moderne lokaler som legger til rette for god pasientbehandling og tett samarbeid
innad i avdelingen og med øvrige samarbeidspartnere. Akuttpostene ligger ved
siden av det somatiske sykehuset og det er et tett samarbeid også med somatiske
klinikker.

Da en av våre dyktige overleger skal ha 1 års permisjon søker vi en vikar med interesse for akuttpsykiatri.

Arbeidsoppgaver

Overlegestillingen er knyttet til arbeid i de akuttpsykiatriske sengepostene.

Akuttpostene har totalt 32 sengeplasser fordelt på 3 like poster. Psykiatrisk akuttmottak tar imot alle pasienter og vurderer videre behandlingsbehov, post A og C tilbyr videre innleggelse i lukket psykiatrisk døgnpost. Den som tilsettes forventes å selvstendig utrede og behandle pasienter i akuttpsykiatrisk post.

God kjennskap til akuttpsykiatri og til psykisk helsevernloven og annen helselovgivning forutsettes.
Det er utstrakt samhandling innad i postene, innad i klinikken med DPS og Avdeling rus og avhengighet og veiledning ut til samarbeidspartnere. Det er til enhver tid leger i spesialistutdanning ved postene og deltakelse i veiledning og undervisning er en sentral del av oppgavene til en overlege.

Alle overleger deltar i avdelingens bakvakttjeneste (p.t. 12-delt tjenesteplan), pt tilstedevakt til 19 hverdager, fra 9-15 på helg og helligdag. Det er lege i spesialisering med tilstedevakt i akuttpostene. Bakvakten dekker også psykiatrisk langtidspost og psykiatrisk sikkerhetspost samt akuttfunksjon for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Det tas forbehold om stillingens framtidige innhold og arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

  • Spesialist innen psykiatri. Leger med mindre enn 6 mnd. igjen til fullført spesialitet kan også søke. Det samme kan søkere med godkjent spesialitet i barne- og ungdomspsykiatri.
  • Psykologspesialister oppfordres til å søke.
  • Erfaring fra og interesse for akuttpsykiatri og sykehuspsykiatri er en forutsetning.
  • Selvstendig og fleksibel.
  • Positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Ønske om å være med å utvikle voksenpsykiatrien i Vestfold.
  • Løsningsorientert.
  • Personlig egnethet vektlegges. 
  • Behersker norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig på en god måte.

Vi tilbyr

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Ove Westgård
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 33727964
Navn: Terje Wegger
Tittel: Seksjonsleder (sykepl)
Telefon: 90153074
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Psykiatrisk sykehusavdeling, Sykehuset i Vestfold HF
Haakon Vs gate 17 A
3116 Tønsberg