Kort om arbeidsgiver

Ved Kardiologisk Avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet er det ledig et engasjement som PhD stipendiat. Stillingen er finansiert av Nasjonalforeningen for Folkehelsen, og lyses ut for 3 år.

Kardiologisk Avdeling ved OUS, Rikshospitalet, foretar utredning og behandling av pasienter med alle typer hjertesykdommer. Avdelingen har spesialkompetanse innen utredning og behandling av akutt og kronisk kransåresykdom, hjertesvikt, klaffesykdommer, genetiske hjertesykdommer, hjerterytmeforstyrrelser, voksne med medfødte hjertefeil og hjertetransplantasjonsvirksomhet. Avdelingen har regions ansvar for utredning og behandling av hjertesykdommer i Helse Sør-Øst og har landsfunksjon innen hjertetransplantasjoner, hjertesyke gravide og pulmonal hypertensjon. Hovedoppgavene til avdelingen er å drive pasientbehandling, forskning og undervisning og etterutdanning/spesialutdanning av helsepersonell. Avdelingen har stor forskningsaktivitet og har til enhver tid mange stipendiater. 

Stillingen vil være knyttet til Hjerteultralydlaboratoriet og forskningsgruppen Integrert Kardiovaskulær Funksjon. Prosjektet vil være innen temaet mekanismer for hjertesviktutvikling. Andre oppgaver relatert til vår forskningsvirksomhet vil bli vurdert avhengig av tid og forskningsutvikling.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.

Det bes om at søkere i tillegg til søknaden vedlegger følgende dokumentasjon: CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og fullstendig publikasjonsliste og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelse), kopier av vitnemål og attester.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil være knyttet til Hjerteultralydlaboratoriet og forskningsgruppen Integrert Kardiovaskulær Funksjon. Prosjektet vil være innen temaet mekanismer for hjertesviktutvikling. Andre oppgaver relatert til vår forskningsvirksomhet vil bli vurdert avhengig av tid og forskningsutvikling.


Kvalifikasjoner

Fullført medisinstudium og interesse for kardiologi 
God kjennskap til ekkokardigrafi er en fordel, men ingen betingelse.  
Du må kunne engelsk godt, både muntlig og skriftlig.
Dersom du får stillingen, må du søke opptak ved Ph. D programmet ved UiO, Medisinsk Fakultet

Personlige egenskaper

Du må være selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst
Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Du jobber godt i team, men trives også med selvstendig arbeid
Du er resultatorientert og har god gjennomføringsevne
Vi søker etter en omgjengelig, fleksibel, men strukturert person

Vi tilbyr

Utfordrende og variert arbeid
Høyt faglig nivå
Lønn etter gjeldende stipendiatsatser, avhengig av kompetanse/ansiennitet
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Helge Skulstad
Tittel: Seksjonsleder/Førsteamanuensis
Telefon: 95088405
E-post: helsku@ous-hf.no
Arbeidssted
Hjerte, lunge og karklinikken, Kardiologisk avdeling, forskningsprosjekter
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo