Kort om arbeidsgiver

Bærum BUP har nå ledig fast stilling for overlege i Barne- og ungdomspsykiatri. Oppstart etter nærmere avtale.  

Poliklinikken har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse. Vi har bred utredningskompetanse og mange ulike behandlingsmetoder. Vi er godt i gang med å implementere pakkeforløp for utredning og behandling.

BUPA i Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 21 kommuner i Viken. 

Bærum BUP er en av 5 poliklinikker i avdelingen, og  har ca. 40 fagstillinger. Bærum BUP er også tillagt områdefunksjon for behandling av OCD fra 2014 og har etablert eget OCD-team. 

Poliklinikken betjener ca. 30.000 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA og barne- og ungdomsavdelingen i Drammen. Bærum BUP har 6 overlegestillinger og 3 LIS stillinger.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene for en overlege ved Bærum BUP er varierte og faglig utfordrende. Vi har et fagmiljø som legger vekt på hele bredden i faget og en forståelse av barn og unges psykiske vansker ut i fra en bio-psyko-sosial modell:

 • Utredning, diagnostisering og behandling, inkludert medikamentell behandling
 • Veiledning til lege i spesialisering
 • Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat
 • Eventuell deltakelse i avdelingens vaktordning avtales nærmere ved ansettelse

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Lege i spesialisering med kort tid igjen til å bli spesialist i barne – og ungdomspsykiatri kan også søke
 • Norsk autorisasjon 
 • Fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Førerkort klasse B
 • Politiattest må fremlegges ved tilsettelse

Personlige egenskaper

 • Høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Faglig allsidighet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges

Vi tilbyr

 • Et aktivt og solid legemiljø i avdelingen som helhet bestående av 28 legespesialister i barne- og ungdomspsykiatri og 14 leger i spesialisering.
 • Regelmessige legemøter og god kollegial støtte. Det er flere overleger med Phd og vi har også overleger som er godkjente psykoterapiveiledere. Det er egen forsknings- og utviklingsenhet ved Klinikk for psykisk helse og rus
 • Et inspirerende fagmiljø med høy kompetanse 
 • Interessante arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø som tidvis kan være hektisk
 • En aktiv velferdsforening med ulike sosiale tilbud og muligheter for ferieleiligheter i inn og utland
 • Fleksitidsordning 
 • Konkurransedyktig betingelser 

 

Søknaden sendes elektronisk.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingrid Sjaastad
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver, overlege
Telefon: 67523600
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95920802
Navn: Carl-Aksel Sveen
Tittel: Seksjonsleder, psykologspesialist
Telefon: 67523600
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Bærum BUP, BUPA, Vestre Viken
Sykehusveien 34
1336 Sandvika