Kort om arbeidsgiver
https://vimeo.com/492488949

Det opprettes 2 nye fastlegestillinger i forbindelse med Strand kommunes strategiplan for legetjenesten 2020-2026. I tillegg har vi 1 ledig stilling fra 01.03.21. Alle stillingene har startdato 01.03.20.

Rådhusgaten legegruppe er et privatdrevet fastlegekontor, som fra 2021 blir et kommunalt legesenter med fastlønnede leger. Legesenteret har for tiden 3 fastleger og 1 LIS1-lege. Ny lege overtar listepasienter fra 2 av legene, som skal redusere listestørrelsene.

Jørpeland legesenter er kommunalt legesenter med for tiden 5 fastlegehjemler. En av disse er ledig fra 01.03.21 og vi utvider med en lege til fra samme dato.
Strand kommune (en halv times kjøring fra Stavanger) søker DEG på laget i fastlegekorpset- ikke gå glipp av en kjempemulighet.
 • Gode rammebetingelser uten innkjøp
 • "opptrappende listestørrelse" til 850
 • Veiledning fra oppstart
 • Seniorlege  å rådspørre i praksisen
 • Fast lønn med 20 % provisjon
 • Fri hel dag etter nattevakt- og god opplæring til legevakt.
 • Ordnet bakvaktordning og egen legevaktbil.
 • Alle sosiale rettigheter
 • Godt arbeidsmiljø der du blir inkludert
Du er velkommen til å besøke oss, eller ringe (se kontaktpersoner).

Vi benytter Infodoc Plenario journalsystem.
Kollegiet på våre 3 legesentre er opptatt av et godt faglig miljø og gode utviklingsmuligheter. Det er god veiledningskompetanse. Det er en aktiv faggruppe «Ryfylke legegruppe» som er leger fra Strand og Hjelmeland som møtes for faglig utbytte og sosialt samvær. Smågruppe som teller til videreutdaning. Ryfast gjør det greit å pendle fra Stavanger, det er ingen kø i rushtiden.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Kurativt arbeid.
 • Annet kommunalt allmennlegearbeid må påregnes med inntil 7,5 timer pr uke.
 • Legene må delta i kommunens legevakt.
Kvalifikasjoner:
 • Søkere må ha gyldig autorisasjon og godkjent LIS 1-tjeneste / turnustjeneste
 • Legene må være spesialist i allmennmedisin, eller forplikte seg til å være i utdanning til spesialist i allmennmedisin. Kommunen tilbyr veiledning.
 • Godkjent kurs i akuttmedisin.
 • Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Førerkort klasse B.
Personlige egenskaper:
 • Vi søker leger som har lyst til å bidra til at Strand kommune får en styrket fastlegeordning.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Det kreves referanser fra tidligere arbeidsforhold.
Tilsetting skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler.
Oppgi i søknaden dersom du søker en spesifikk stilling.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Strand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Grete Strømsmo
Tittel: helseleder
Telefon: 51 74 30 60/ 915 20 811
E-post: grete.stromsmo@strand.kommune.no
Navn: Anne S. Vikanes
Tittel: kommunalsjef
Telefon: 93005914
Navn: Hanna Moldekleiv
Tittel: Jørpeland legesenter
Telefon: 90879531
Navn: Jorunn Sameien
Tittel: Rådhusgaten legegruppe
Telefon: 98064399
Navn: Anne Mathilde Hanstad
Tittel: Rådhusgaten legegruppe
Telefon: 95883581
Arbeidssted
Jørpeland legesenter og Rådhusgaten legegruppe
Rådhusgaten 2
4100 JØRPELAND