Kort om arbeidsgiver
Øre-nese-halsavdelingen har ledig fast stilling for lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer. Tjenestested er øre-nese-halsavdelingen ved Drammen sykehus som er gruppe-2-avdeling.
Ved ansettelse legges det vekt på søkers kompetanse i øre-nese-halsfaget og relevant selvstendig operativ erfaring. Personlig egnethet vektlegges.
Øre-nese-halsavdelingen har områdefunksjon for hele Vestre Viken. Avdelingen har egen operasjonsavdeling med fire operasjonsstuer og egen postoperativ avdeling, poliklinikk og hørselssentral i nær tilknytning til hverandre. Sengeposten deles med øye- og urologisk avdeling. Den korte avstanden mellom de ulike enhetene gir god pasientflyt, høy aktivitet og et godt tverrfaglig miljø.

Avdelingen dekker også ØNH-funksjonen på Kongsberg sykehus og det er etablert en frivillig ambuleringsavtale for legene som inngår i denne ordningen.

Legene har 9-delt hjemmevakt med tilstedetid 08 – 21
hverdager, 09 – 16 i helger med innkallingstid i passiv vakt på 30 min.

Ved intern ansettelse blir vikariat ledig.
Tiltredelse etter avtale.
 
Ansettelsen er knyttet til  Øre-, Nese- og Halsavdelingen ved Drammen sykehus. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med. Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.  
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Hans Kristian Røkenes
Tittel: Avdelingssjef
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Dronninggt. 28
3004 DRAMMEN