Kort om arbeidsgiver

Tverrfaglig poliklinikk rygg-nakke-skulder er St. Olavs hospitals mottaksadresse for alle henvisninger som gjelder rygg, nakke og skulderplager. Poliklinikken har et unikt tilbud via tverrfaglig fokus, både i vurdering og behandling. Ved behov skjer utredning i samarbeid mellom leger i fysikalsk medisin, nevrokirurgi, ortopedi og bildediagnostikk. 
Det gis en helhetlig tverrfaglig behandling etter en biopsykososial modell hvor det tas hensyn til fysiske, psykiske og sosiale faktorer. Noen av våre pasienter får tilbud om deltakelse i grupperehabilitering. 

Vi ønsker en leder som er sterkt motivert for å lede den videre utviklingen av tilbudet i poliklinikken, som har gode samarbeidsevner og vilje og evne til å lede et aktivt og stimulerende tverrfaglig miljø. Poliklinikken har 36 ansatte bestående av helsesekretærer, sosionomer, fysioterapeuter og leger. FoU-enhet for helse og arbeid i Midt-Norge er i tillegg administrativt tilknyttet poliklinikken, men med et regionalt ansvar og selvstendig organisering.

Vi har ledig 100% fast stilling som Avdelingssjef

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingssjefen får totalansvaret for avdelingens virksomhet, dvs.
  - fagansvar for all pasientbehandling, forskning og utvikling ved avdelingen
  - budsjett- og økonomiansvar
  - personalansvar for alt personale tilsatt ved avdelingen (kan evt. deles med 2 seksjonssjefer, se nedenfor)
   
  Avdelingssjefen må påregne også å ha seksjonslederansvar for enten legene, fysioterapeut/sosionom gruppe eller merkantilt personale, evt. i team med 2 andre seksjonsledere avhengig av kvalifikasjoner og ønsker hos den som ansettes. Endelig organisering besluttes i samråd med den som tilsettes.
   
  Avdelingssjefen vil være en sentral premissleverandør for den videre faglige utviklingen av tilbudet ved poliklinikken.
  - Det forventes i tillegg til fagfokus et sterkt fokus på optimalisering av drift på poliklinikken
  - Det forventes at avdelingssjefen legger til rette for integrasjon med Fakultet for medisin og Helsevitenskap
  - Avdelingssjefen rapporterer til klinikksjef og sitter i klinikkens ledergruppe. 

Kvalifikasjoner

 • Det vil bli lagt vekt på relevant erfaring fra og innsikt i arbeid på en tverrfaglig poliklinikk, samt evne til å lede en kunnskapsorganisasjon i spenningsfeltet mellom klinisk arbeid, utdanning og forskning.
 • Erfaring fra drift av poliklinikk er en fordel.
 • Det forutsettes helsefaglig utdanning på universitets- eller høyskolenivå, gjerne med hovedfag/mastergrad.
 • Søker må ha engasjement og interesse for fysikalskmedisin og rehabilitering.
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring fra helsevesenet er en fordel. Det kan likevel vurderes å legge til rette for utvikling av slik kompetanse i stillingen dersom andre kvalifikasjoner og personlig egnethet ellers er oppfylt.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner, tydelighet, beslutningsevner, gjennomføringsstyrke og evne til å skape samhold og motivere høyt kvalifiserte medarbeidere 
 • Den som tilsettes må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Det kreves plettfri vandel, jfr. Helsepersonelloven § 20a.

Vi tilbyr

 • Et trivelig og stimulerende miljø med både høy klinisk aktivitet og forskningsaktivitet
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for fagutvikling 
 • Lønn og tiltredelse etter nærmere avtale 
 • Medlemskap i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Sigmund Gismervik
Tittel: Kst Klinikksjef
Telefon: +47 458 85 125
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Tverrfaglig poliklinikk rygg, nakke, skulder. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt 6
7030 Trondheim