Kort om arbeidsgiver

Ved medisinsk avdeling Stord sjukehus er det ledig to vikariater for lege i spesialisering i indremedisin. Det ene fra 01.03.21- 29.08.21 og det andre fra 29.03.21-29.08.21. Det kan være muligheter for tidligere oppstartsdato og det er en mulighet for forlengelse av vikariat. 

 

 • Avdelinga dekker spesialitetane kardiologi, gastro , lunge, nyre og endokrinologi

 

Medisinsk avdeling på Stord sjukehus har  utdanningsprogram for  LIS2 og LIS 3 Indremedisin.

Ved medisinsk avdeling har me årleg ca 3660 innleggingar, 9000 polikliniske konsultasjonar og om lag 1500 dagpasientar.

 

Avdelinga består av blant anna:

 • 2 medisinske sengepostar
 • Felles intensiv/oppvakings avdeling , Dialyse enhet som er tilknytta intensivavdelinga.
 • Akuttmottak med 4 OBS senger 
 • Medisinsk poliklinikk 


Stord sjukehus er ein del av Helse Fonna HF.

Sjukehuset har gode støttetenester innanfor anestesi, intensiv, radiologi med CT- og MR lab., fysioterapi avdeling og laboratorium med blodbank.

Stord sjukehus har full akuttberedskap innan medisin, kirurgi, føde, gynekologi og anestesi.

Opptaksområdet er på om lag 50.000 innbyggjarar, fordelt på fem kommunar.

 

Stord har flott natur som gjev særs gode høve til naturopplevingar og - aktivitetar for born og vaksne innan ei heil mengd ulike idrettar. Kulturlivet er rikt og variert, og det er eit godt utbygd skuletilbod med vidaregåande skule og Høgskule. Det er god kommunikasjon nordover til Bergen/ Flesland og sørover til Stavanger.

Det er også flyplass på Stord med god kommunikasjon til Oslo.

Arbeidsoppgåver

 • Lege i spesialisering inngår i ordinær vaktordning, for tida7-delt vakt
 • Deltar i utgreiing og behandling av medisinske pasientar

Kvalifikasjonar

 • For stillinga krevst norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1-teneste
 • Må beherske norsk munnleg og skriftleg (tilsvarande Bergenstesten)

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Evne til samarbeid
 • Like varierte utfordringar

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Hjelp med bustad, oppgi i søknaden dersom det er ønskeleg
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Sunniva Austlid
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90096097
Navn: Philipp Reichel
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 41075030
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Stord sjukehus , Helse Fonna HF
Tysevegen 64
5416 Stord