Kort om arbeidsgiver

100 % fast stilling som overlege ved kvinneklinikken

Ved Sykehuset Østfold er det cirka 2 900 fødsler årlig. Pasientene kommer hovedsakelig fra Østfold (inkl. Ås, vestby, Frogn). I tillegg har man pasienter fra Bohuslãn gjennom en avtale med helseregionen i Sverige. Seksjonen har 9 fødestuer og 30 barselrom. Den har i tillegg observasjonspost for gravide med 9 senger og egen gynekologisk sengepost med 9 senger.

Kvinneklinikken er en av landets 6 største og har virksomhet på 2 steder. Moss og Kalnes. Det er poliklinisk virksomhet med omtrent 26 500 konsultasjoner årlig. Poliklinikken består av fødepoliklinikk, barselpoliklinikk, urodynamisk poliklinikk, gynekologisk poliklinikk og akutt føde/gyn poliklinikk. Det er stor elektiv operasjonsvirksomhet. Dagkirurgi foregår i Moss.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Gynekologisk seksjon
 • Føde/barsel seksjon
 • Ø.hjelps mottak
 • Poliklinikk
 • Elektiv og akutt kirurgi
 • Deltagelse i avdelingens undervisning, supervisjon av LIS
 • Rapportere og dokumentere i henhold til gjeldende lov og prosedyre
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert og ta i bruk ny teknologi, bl.a. robotkirurgi
 • Bidra til kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid, fagutvikling og forskning

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Relevant erfraring og kompetanse fra arbeid innenfor fagfeltet
 • Erfaring fra vaktarbeid og arbeid i sykehus
 • Søker må ha norsk autorisasjon og spesialistgodkjennelse 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives med arbeid i team så vel som selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og fleksibel
 • Samarbeidsorientert, strukturert og løsningsorientert
 • Vitenskapelig erfaring/interesse
 • Det forutsettes ar søker behersker norsk/skandinavisk språk godt, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Nina I. Håland Sørlie
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 928 40 968
Arbeidssted
Kvinneklinikken
Kalnesveien 300
1714 Grålum