Kort om arbeidsgiver

Stillingen som avdelingsleder ved Hjertemedisinsk avdeling er ledig.

Avdelingslederen har ansvar for drift og utvikling av universitetssykehusets kardiologiske funksjoner med akutt og elektiv coronarintervensjon (PCI), elektrofysiologisk virksomhet inkludert arytmiablasjon og implantasjoner, intensivmedisin, avansert bildediagnostikk med ekkocardiografi inklusive 3-D ekko og CT-basert coronar angiografi. Avdelingen har et velutviklet samarbeid med det hjertekirurgiske fagmiljøet som er organisert i samme klinikk. Hjertemedisinsk avdeling samarbeider med Lungeavdelingen og med Medisinsk klinikk om forvaktsjikt og indremedisinsk spesialistutdanning. Avdelingen har egne vaktsjikt for henholdsvis generell cardiologi, invasiv cardiologi og intensivmedisin. Forskningsaktiviteten er fokusert på klaffefeil, bildediagnostikk, coronarintervensjon og epidemiologi. Avdelingen har 190 ansatteårsverk, 5900 polikliniske konsultasjoner og 3800 heldøgnsopphold. Avdelingen utfører ca. 45 legeårsverk.

Ledelse i UNN er helhetlig, profesjonsnøytral og teambasert. En avdelingsleder som ikke er lege, skal ha avdelingsoverlege som medisinskfaglig rådgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene består i å planlegge, gjennomføre og videreutvikle universitetssykehusets kardiologiske virksomhet. Avdelingsleders deltakelse i klinisk arbeid, forskning og undervisning avtales med klinikksjef. En sentral oppgave er å videreutvikle samarbeidet mellom Hjertemedisinsk avdeling og øvrige avdelinger og fagmiljøer på UNN og med andre institusjoner.
 • Avdelingsleder har budsjettansvar og overordnet personalansvar for alle yrkesgrupper i avdelingen. Avdelingsleder inngår i klinikklederteamet, leder avdelingslederteamet og er forpliktet av Hjerte- og lungeklinikkens virksomhetsplan herunder budsjett, plantall og dialogavtale.

Kvalifikasjoner

 • Betydelig erfaring innen indremedisinske fag, primært kardiologi
 • Ledererfaring, personlig egnethet og samarbeidsevner vektlegges
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner vil være verdifulle
 • Gode ferdigheter i norsk er nødvendig

Vi tilbyr

 • Egenutviklingsprogram innen ledelse
 • Andel klinisk arbeid og forskning avtales ved tiltredelse
 • Lønn etter avtale

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Kristian Bartnes
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +4797063364
E-post: kristian.bartnes@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjerte- lungeklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen