Kort om arbeidsgiver
Ringerike kommune har ledig en nyopprettet 100 % stilling som lege tilknyttet hjemmebaserte tjenester. Oppgavene vil være kombinert administrativ og medisinskfaglig rådgivende. Legen vil ha en nøkkelrolle i utvikling av tjenestetilbudet, særlig for innbyggere med behov for komplekse tjenester og med kognitive/ psykiatriske vansker. Legen vil delta i utvikling av kommunens egne tjenester, herunder velferdsteknologi, og i samhandling mellom kommuner og sykehus. Det må påregnes deltakelse i kommunens beredskapsarbeid, herunder kriseteam og smittevern. Legen vil være stedfortreder for sykehjemsoverlege og delta i kommuneoverlegens team.

Arbeidsoppgaver
Vi søker en engasjert kollega med:
 • kompetanse og interesse innenfor kognitiv utredning og behandling
 • engasjement for kommunale helse og omsorgstjenester
 • evne til formidling og mot på utviklingsarbeid
 • samfunnsmedisinsk engasjement 
Kvalifikasjoner
 • Du er lege med spesialisering i geriatri.
 • Du har erfaring fra utredning og tiltak innenfor kognitive funksjonstap.  
  Du ønsker erfaring innenfor psykiske lidelser.
Personlige egenskaper
 • Du har gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Du har gode samarbeidsevner og god organisasjonsforståelse.
 • Du har lyst og evne til å bidra i utviklingen av tjenestene.
 • Du har lyst og evne til å delta i beredskapsarbeid.
Vi tilbyr:
 • en spennende nyopprettet stilling med stor mulighet for å være med å påvirke egen rammer
 • spennende faglige utfordringer både innenfor kommunens tjenester, fastlegene og i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten
 • å bli med i kommunens samfunnsmedisinske nettverk og bidra aktivt i kommunens beredskapsarbeid, herunder spille en avgjørende rolle for kommunens evne til å håndtere covid19 pandemien
 • at hovedoppgavene vil være på dagtid
 • lønn etter lokal avtale
Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.
Du har dokumentert bestått norskprøve B2 for søkere med utdanning utenfor Skandinavia. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 
Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.
 
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke. Fortrinnsrett må begrunnes i søknaden.
 
Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Marie T Brager
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 918 63 023
E-post: anne.marie.brager@ringerike.kommune.no
Navn: Karin Møller
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 958 99 205
E-post: karin.moller@ringerike.kommune.no
Navn: Christian Skari
Tittel: Overlege
Telefon: 94857215
E-post: christian.skari@ringerike.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Geriater
Arbeidssted
Hjemmebaserte tjenester
Follumveien 100
3516 HØNEFOSS