Kort om arbeidsgiver

Klinikk Alta er fra 2020 en nyopprettet klinikk bestående av somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling under et helhetlig lederteam. Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur med masse turmuligheter hele året. Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus på forskning og høyere utdanning. Byen er et vekstsenter i nord. Her er variert næringsliv, og byen er et handels- og servicesenter for Vest-Finnmark og Nord-Troms. Alta er også et trafikknutepunkt kun to timer med fly unna Oslo. 

Vi har ledig to 100 % overlegestillinger ved Voksen psykiatrisk poliklinikk Alta med tiltredelse snarest. Vi ønsker deg som kollega!

VPP Alta er en allmenpsykiatrisk enhet, med individualbehandling, gruppebehandlingDBT, 4 dagers behandling, rus-team og LAR. VPP er langt fremme i bruk av videokonsultasjoner, teams og Whereby. Det opprettes E-helsepoliklinikk i Alta i januar 2021.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostiske vurderinger og utredninger for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak
 • Poliklinisk behandling og oppfølging
 • Målrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging. Hjemmevakts-ordning i tilknytning til Klinikkens beredskapsordning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og erfaring fra poliklinisk arbeid i Norge
 • Nysgjerrighet og interesse for tverrfaglig arbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Finnmarkssykehuset kan tilby en fleksibilitet der ansatte kan påvirke egen arbeidsdag i stor grad. Vi kan legge til rette for å tilpasse arbeidet til ditt eget liv, da det er mulig å kunne kombinere stedlig og digital behandling, eller andre løsninger
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver til å vokse på faglig
 • Erfarne og dyktige medarbeidere i et dynamisk godt fag- og arbeidsmiljø
 • Reise- og flytteutgifter dekkes iht. gjeldende reglement
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig

 

Generell informasjon 
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 
  
Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ragnhild Hanne Nilsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97125383
E-post: ragnhild.hanne.margareth.nilsen@finnmarkssykehuset.no
Navn: Jørn T Stakkevold Karlsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 78465852
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
VPP Alta, Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset HF
Dr. Kvammes vei
9510 Alta