Kort om arbeidsgiver
Onkologisk avdeling Ahus, har ledig vikariat for lege i spesialisering i onkologi 100 % stilling.  

Vi er organisert som avdeling i medisinsk divisjon og har 15 overlegestillinger samt 5 leger i spesialisering. 3 av våre overleger har professor II-stillinger ved Universitetet i Oslo.

Avdelingens aktiviteter er hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning. Vi jobber i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer. Polikliniske konsultasjoner foregår på Nordbyhagen og Ski sykehus. I 2021 etableres det onkologiske senger i Nordbyhagen noe som vil føre til opprettelse av vaktlag for avdelingens leger.

Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen noe som gir mulighet for deltagelse. Avdelingens forskningsaktivitet omfatter både klinisk og basal forskning på colorektal kreft, brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt melanom. Vi inkluderer pasienter i kliniske studier som gir pasientene våre tilgang til nye, lovende kreftmedikamenter. 

Ahus er i planleggingsfasen for et nytt Kreftsenter som vil bestå av stråle- og somatikkbygget og forventes ferdig i løpet av 2027.  

Arbeidsoppgaver

Per i dag har vi poliklinisk virksomhet som er organisert i 3 faggrupper. Etter etablering av onkologiske senger vil LIS delta i postarbeid og vaktlag.  
Arbeidsoppgaver omfatter blant annet:
Klinisk arbeid i poliklinikk.
Delta i vaktordning.
Arbeide i tverrfaglige team.
Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling.
Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling.
Undervisningsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege.
Godkjent turnustjeneste / LIS 1 eller tjeneste som etter gjeldende norsk regelverk kan legges til grunn for tilsetning i LIS-stilling i onkologi
Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper.
God skriftlig dokumentasjonsevne.       
Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt.
Akademisk kompetanse vil bli vektlagt.  

Personlige egenskaper

Motivasjon og interesse for fagfeltet.
Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert.
Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
Fleksibel og løsningsorientert.
Evne til å jobbe effektivt samt ha oversikt over egne og delegerte oppgaver.
Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer, kan tilpasse og formidle kompleks informasjon til disse.
Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter mennesker i krise på en god måte. 

Vi tilbyr

Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig.
En avdeling i utvikling mot å bli et kreftsenter.
Trivelig og inspirerende arbeidsmiljø.
Mulighet for deltagelse i forskning.
Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
Avdelingen legger til rette for gjennomføring av spesialistutdanningen.
Du vil få veileder og supervisjon i tråd med kravene til spesialistutdanning.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Stephanie Beate Geisler
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48045098
Hjemmeside
Arbeidssted
ONK, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen