Kort om arbeidsgiver
Sola legesenter er et veldrevet legesenter som i dag består av fire erfarne leger der alle er spesialister i allmennmedisin eller er i utdanning som LIS3.
Senteret har et dyktig og erfarent hjelpepersonell. Senteret har også avtale med kommunen om veiledning av LIS1 der alle legene deltar i veiledningen. En av legene er hovedveileder.
Det er nå ledig en fastlegeliste ved legesenteret med listelengde på 1020 pasienter. 
Senteret bruker Trinnvis kvalitetssystem, Infodoc journalsystem og Melin betalingsautomat. Legesenteret har også faste, månedlige kvalitetsforbedrende internmøter. Sola legesenter flyttet inn i nye og tilrettelagte lokaler i januar 2019 i sentrum av Sola.
 
Kontakt :
Anne Britt Seim, fastlege ved Sola legesenter Telefon: 93486804
eller på mail  annebritt@lyse.net.
Anne – Kari Korsæth, Fastlege ved Sola legesenter Telefon: 91665152
eller på mail anne.korsath@sola.nhn.no
 
Soladoktoren
Er et veldrevet legesenter som er i nye og fine lokaler midt i Sola sentrum.
Det er i dag to fastlegehjemler ved senteret hvor begge legene er spesialister i allmennmedisin.Legesenteret har et dyktig og erfarent hjelpepersonell.
Begge hjemlene blir nå ledige, den ene er ledig fra 01.03.2021, den andre fra ca 01.07.2021. Hjemlene har listelengder på 1150 og 1400 pasienter.
Det skal etableres en ny fastlegehjemmel til ved senteret. Den hjemmelen er en 0 liste.
Hvis det skulle være to leger som ønsker en deleliste vil det være mulig ved Soladoktoren når det nå etableres en lege nummer tre i legefelleskapet.
Dette er også en mulighet for 2- 3 leger som ønsker å drive fastlegekontor sammen til å etablere « et nytt legekontor» i etablerte lokaler og med erfarent og dyktig hjelpepersonell.
 
Kontakt: Fastlege Eirik Skadberg, Telefon : 988 31 717
                Fastlege Thomas Sortland, Telefon : 980 14 157
                Rådgiver; Sola kommune Marianne Sund, Telefon : 414 88 912

 
Kontakt: Fastlege Eirik Skadberg, Telefon : 988 31 717
Mail : eirikskadberg@hotmail.com
 
Begge legesentrene driftes som AS, og nye leger inngår som likeverdige partnere i driften av de ulike kontor.
Det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften på kontorene.
Det vises ellers til ASA 4310 punkt 5.6. Vilkår i forbindelse med tildeling av avtalehjemmel.
Vilkår for fastlegeavtale går fram av gjeldende forskrift, retningslinjer og tariffavtaler.
Kommunen kan også hvis nødvendig, tilplikte kommunalt arbeid i henhold til gjeldende regelverk.

Stillingene er primært lyst ut som faste stillinger, men det vil være mulig å søke som vikar.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin
 • Gyldig legeautorisasjon/ Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Lis 3, spesialiseringsløp er påbegynt. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin kan gjennomføre spesialiseringen
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig. Krav om minimum C1 nivå.
 • Oppstart av fastlegehjemmel forutsetter godkjent politi - og tuberkulinattest.
Personlige egenskaper:
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlige egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

Vi tilbyr:
 • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Fastlegene og Sola kommune har et godt fungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg
 
For spesialister:
 • Tilbys rente -og avdragsfritt lån i 5 år på inntil 50 % av kjøpesummen. Lånesummen er begrenset til 500 000.
 • Tilbys gjenkjøpsavtale med garanti for 70% av kjøpesummen hvis legen ønsker å selge praksisen innen 5 år, beløpet er begrenset oppad til 700 000 kroner
 • Introduksjonskurs for nye næringsdrivende og mulighet for inntil 3 timer individuell rådgivning med regnskapsfører
 
For leger som skal i spesialisering:
 • Det gis 200 000 kroner i etableringstilskudd
 • Utdanningsstøtte i form av dekning av obligatoriske kurs som ikke dekkes av Dnlf, og praksiskompensasjon for dagene du er på kurs knyttet til spesialiseringen
 • Det tilbys rente -og avdragsfritt lån i 5 år på inntil 50 % av kjøpesummen. Lånesummen er begrenset til 500 000.
 • Det tilbys gjenkjøpsavtale og garanti for 70% av kjøpesummen hvis en ønsker å selge praksisen innen 5 år, beløpet er begrenset oppad til 700 000 kroner
 • Introduksjonskurs for nye næringsdrivende og mulighet for inntil 3 timer individuell rådgivning med regnskapsfører
 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sola kommune
Levekår
Kontaktpersoner
Navn: Pernille Hegre Sørensen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 94546433
E-post: pernille.hegre.sørensen@sola.kommune.no
Navn: Anne Britt Seim
Tittel: Fastlege ved Sola legesenter
Telefon: 93486804
E-post: annebritt@lyse.net
Navn: Anne Korsæth
Tittel: Fastlege ved Sola legesenter
Telefon: 91665152
E-post: anne.korsath@sola.nhn.no
Navn: Eirik Skadberg,
Tittel: Fastlege ved Soladoktoren
Telefon: 988 31 717
E-post: eirikskadberg@hotmail.com
Navn: Kristian Jong Høines
Tittel: Fastlege og assisterende kommuneoverlege
Telefon: 902 67 817
E-post: kristian.hoines@me.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 SOLA
Søk på stillingen