Kort om arbeidsgiver

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og
Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte,inklusiv 27 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 32 psykologspesialister og 50 psykologer under
spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter hvor av en er en BET (Basal Eksponerings Terapi) post, en
psykosepost og åtte poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for
kontortjeneste. 

DPS Vestfold har følgende ledig stillinger;

1x 100% fast overlege til Allmennpsykiatrisk post, Sandefjord
1x 100% fast overlege til seksjon etter avtale

Allmennpsykiatrisk post – Sandefjord har 6 døgnplasser og har en spesifisert
behandlingsmetodikk: Basal Eksponeringsterapi (BET). Seksjonen er
tverrfaglig sammensatt med overlege, lege i spesialisering,
psykologspesialist, psykolog under spesialisering, sykepleiere/vernepleiere og
hjelpepleiere med videreutdanning innen psykisk helse. Alle ansatte ved
BET-seksjonen har kunnskap og erfaring med BET og jobber etter BET-prinsipper.
Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent
vern.   

 

Pasienter som vil ha nytte av BET-behandling har ofte en historie med mange og/eller
lange sykehusinnleggelser. Annen behandling har vist seg å ha liten effekt og
varig bedring har ikke tidligere blitt oppnådd. Behandlingsmodellen er
transdiagnostisk, det vil si at behandlingen ikke retter seg mot spesifikke
psykiatriske lidelser, men retter seg inn mot et bredt spekter av psykiske
plager og funksjonsnedsettelse.

Basal eksponeringsterapi handler om å eksponere seg for ubehagelige, vanskelige og
vonde tanker og følelser. Målsettingen er å utvikle pasientens evne til
funksjonell selvregulering. BET-metodikken er en verdiforankret
behandlingsmetodikk og pasientens egne verdier blir rettesnoren for ulike
behandlingstiltak. Samtaler og samarbeid med pårørende er en del av vårt
behandlingstilbud. For øvrig samarbeider seksjonen tett med andre seksjoner ved
Vestfold DPS, psykiatrisk sykehusavdeling, fastleger og andre aktuelle
tjenesteytere i pasientens hjemkommune ved behov. 

DPS Vestfold har også etablert et poliklinisk BET-team.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri. 
 • Leger i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning oppfordres også til å søke.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud

Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.   

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling 
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo 
 • Å være ansvarsbevisst, faglig oppdatert og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale   

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Hege Gulliksrud
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 33488800
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 41306568
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF
Brydedamveien 30
3216 Sandefjord