Kort om arbeidsgiver

Nyfødtintensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) er Norges største avdeling for syke nyfødte med ca 1200 innleggelser og 14 000 behandlingsdøgn årlig. Avdelingen har landsfunksjon for barn med medfødte hjertemisdannelser, delt landsfunksjon for barn med uklart kjønn, delt landsfunksjon for nyfødtkirurgi for barn med gestasjonsalder < 35 uker, samt viktige oppgaver i tilknytning til utredning og initial behandling av barn med komplekse medfødte misdannelser og medfødte metabolske sykdommer. Avdelingen har regionalt ansvar innen Helse Sør-Øst for initial behandling av barn født før uke 26-28, regionalt ansvar for premature barn med behov for behandling som følge av prematuritetsretinopati (ROP), barn med behov for hypotermibehandling grunnet perinatal asfyksi samt områdeansvar for syke nyfødte innen populasjonen med ca 10 000 fødsler årlig i OUS. Spesialkjøkken for barneernæring som også inkluderer Norges største morsmelkbank, er en viktig del av avdelingens drift. Avdelingen har ca 350 ansatte fordelt på seksjoner på Rikshospitalet og Ullevål.

Vi søker etter en dyktig avdelingsleder

Vi søker etter en samlende, engasjert og tydelig leder som kan stå i spissen for videre faglig utvikling, forskning og drift av klinikkens største avdeling. «Kompetanse, forskning og omsorg - kun det beste til de minste» er våre kjerneverdier.

Avdelingen står overfor store utviklingsmuligheter og utfordringer med strategisk bemanningsplanlegging og kompetanseutvikling og gjennom arbeidet som er startet for å utvide dagens arealer og øke andelen spesialsykepleiere.

Det er viktig for oss at Nyfødtintensiv alltid er et godt sted å arbeide. Det krever at leder fokuserer på et arbeidsmiljø preget av åpenhet, tillit og samarbeid.  

OUS planlegger nytt sykehus, og ny leder vil være sentral i utformingen av fremtidens nyfødtintensiv avdeling.

 

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder

 • har et helhetlig ansvar for avdelingens drift, inkludert fag-, personal-, forsknings- og økonomiansvar, samt ivaretakelse av pasientsikkerhet og HMS
 • skal tilrettelegge for faglig og teknologisk utvikling, systematisk forbedringsarbeid, forskning, utdanning og undervisning av høy kvalitet, og ha evne å integrere disse aktivitetene i avdelingens drift
 • har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner og arbeidsoppgaver som pålegges naturlig og/eller naturlig kan knyttes til stillingens ansvarsområde. Lederkrav for Oslo universitetssykehus gjelder
 • skal være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle klinikken og foretaket i henhold til vedtatte overordnede mål og strategier
 • inngår i klinikkens ledergruppe og skal ta medansvar for klinikkens samlede utfordringer og foretakets økonomiske resultatmål 
Oversikten er ikke uttømmende, og stillingens ansvarsområde kan endres dersom det videre integrasjons- og omstillingsarbeidet innen klinikken eller Oslo universitetssykehus skulle gjøre det nødvendig. 

Kvalifikasjoner

 • Solid helsefaglig utdannelse relevant for avdelingens ansvarsområde
 • Erfaring med faglig, administrativ og personalmessig ledelse. Vi vektlegger formell lederutdanning/lederopplæring
 • Dokumenterbare resultater fra tidligere lederstillinger. Vi vektlegger evne til god drift, gjennomføringsevne, medarbeidertilfredshet og økonomistyring
 • Dokumenterbare resultater fra endrings- og omstillingsprosesser
 • Interesse for og erfaring fra forskning og utviklingsarbeid
 • God organisasjonsforståelse           
Vi ber deg svare ut kvalifikasjonskravene punktvis som en del av ditt søknadsbrev. 

Personlige egenskaper

 • Du identifiserer og utnytter muligheter til å utvikle tjenestene som leveres, og har en sterk positiv effekt på virksomhetens utvikling og tjenestekvalitet
 • Du er metodisk og systematisk; du planlegger fremover og gjør klare prioriteringer
 • Du gir en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene
 • Du etterlever prosedyrer og retningslinjer, er engasjert og utholdende og leverer arbeid av høy kvalitet
 • Du samarbeider godt, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå fastsatte mål
 • Du får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater
 • Du utvikler medarbeidere og lokale ledere gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning
 • Du skaper en stabil og bekreftende atmosfære, er stødig og til å stole på               
   

Ønskede evner og ferdigheter 

 • Du har god logisk resonneringsevne og setter deg raskt inn i arbeidsoppgaver
 • Du er god til å skille mellom relevant og irrelevant informasjon, ser informasjon i sammenheng og tar korrekte beslutninger
 • Du har gode verbale evner
 • Du har evne til å konsentrere deg, både fokusert og over tid
 • Du har evne til å få med deg hva som skjer også når det er hektisk, og du har evne til å arbeide parallelt med flere oppgaver

Det vil bli benyttet testverktøy i seleksjonsprosessen for sammenligning av kandidater opp mot ønskede evner, ferdigheter og personlige egenskaper.

Nærmere informasjon om klinikkens oppgaver og organisering finner du ved å følge denne lenken. Se også denne informasjonsvideoen om avdelingen.

     

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra strategisk i videreutvikling av nyfødtintensiv avdelingen og klinikken
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Spennende utfordringer, blant annet med etablering av Nye OUS
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Terje Rootwelt
Tittel: Klinikkleder
Telefon: 95831631
Arbeidssted
Oslo Universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 20
0372 OSLO
Søk på stillingen