Kort om arbeidsgiver

Klinikk somatikk Flekkefjord har ledig stilling som anestesioverlege. Vi søker deg som vil kombinere en faglig utfordrende og spennende jobb
med et familievennlig sørlandsliv hvor både kultur- og friluftsopplevelser
finnes i umiddelbar nærhet.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker, hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt 3
tverrgående klinikker (Medisinsk service klinikk, Prehospitale tjenester og Klinikk for
psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling).

Klinikk for somatikk Flekkefjord er organisert i avdeling for kirurgiske fag (Gynekologi / Obstetrikk, Ortopedi, Kirurgi, Anestesi, Intensiv,
Kirurgisk poliklinikk) og avdeling for medisinske fag (Medisinsk avdeling,
Akuttmottak, Medisinsk Poliklinikk).

Flekkefjord sykehus er et akuttsykehus med traumefunksjon.

Vi har fra 01.04.2021 ledig stilling som overlege - spesialist i anestesiologi, det vil være ønskelig med noe tidligere oppstart.

Kirurgisk avdeling med tilhørende fagområde anestesiologi er inne i en spennende strategisk utvikling der samarbeidet med andre sykehus og
helseforetak er spesielt viktig å få til. Vi ønsker å utvikle og utvide det
faglige nettverket innen både akuttfunksjoner og elektiv drift. Dette inkluderer
også at vi vil legge til rette for kompetanseutvikling og samarbeid med andre
sykehus både innad og utenfor egen region.  Klinikken ønsker også å bidra
som aktør innen kompetanseutvikling i en global helse kontekst, og kan
tilrettelegge for dette hvis ønskelig.

Klinikk Somatikk Flekkefjord søker medarbeidere som ønsker bidra aktivt til videre utvikling av sykehuset.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre anestesi til operasjoner og intervensjoner på avdelingen. 
 • Delta i planlegging og utføring av nye anestesiprosedyrer og behandlingsformer.
 • Samarbeid med internt og eksternt personell som fagperson.  

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Spesialist i anestesiologi
 • Bred erfaring innen anestesi, intensivbehandling og traumatologi.  
 • Behersker et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig. 
 • Personlig egenhet vil bli vektlagt.  

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement og fokus på god pasientbehandling
 • Ansvarsbevissthet
 • Fleksibilitet
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Må kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner og endringsvilje 

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement. 
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Elisabeth Urstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 900 72 893
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk somatikk Flekkefjord, Anestesi
Engvald hansens vei 6
4400 Flekkefjord
Søk på stillingen