Kort om arbeidsgiver

 I Smerteavdelingen jobber leger, psykologer, fysioterapeuter og sykepleiere tett sammen med utredning og behandling av pasienter med langvarig eller vanskelig håndterbar smerte. Totalt er vi 15 medarbeidere fordelt på hel- og deltidsstillinger. Avdelingen består av en smertepoliklinikk og et intrahospitalt smerteteam. Avdelingen har høy forskningsaktivitet og det foregår mye spennende fagutviklingsarbeid gjennom nasjonalt smertenettverk. Det kommende året vil vi bl.a. jobbe tett opp mot Helsedirektoratet for å utvikle pakkeforløp til smertepasienter. Vi har flere legespesialiteter tilknyttet avdelingen og i vår poliklinikk har vi ledig et overlegevikariat. Vi ser gjerne at poliklinikken suppleres med en allmennlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller annen spesialitet som er relevant for vår virksomhet. Smerteavdelingen er en del av Operasjon- og intensivklinikken. Legene her er matriseorganisert, dvs. at de er ansatt i legeavdelingen men har sitt daglige virke i Smerteavdelingen.

Vi tilbyr en fleksibel stilling der stillingsstørrelse og tilstedeværelse kan diskuteres.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid i poliklinikk
 • Utredning og oppfølging av smerteproblematikk
 • Individuelle og tverrfaglige konsultasjoner 
 • Fagutviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Behersker skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Interesse for smertebehandling
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe i tverrfaglig team
 • Strukturert og nøyaktig

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Nytenkende tverrfaglig miljø
 • Trivelige kolleger
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Tone Elise Westgaard
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 93871317
Navn: Aslak Johansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 97599347
E-post: aslak.johansen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Smerteavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø