Kort om arbeidsgiver

Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske
spesialiteter innen laboratoriemedisin.
Klinikken analyserer i hovedsak prøver fra hele regionen, men i tillegg utføres
også spesielle analyser fra hele landet

Avdeling for patologi dekker patologitjenester for hele Trøndelagsregionen og har et meget stort og
variert diagnostisk materiale. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon
i patologi for hele spesialistutdanningen. Avdelingen har innført digital patologi
og ny sekvenseringsteknologi i forbindelse med persontilpasset medisin. I
forbindelse med digital patologi forventes økt regionalt- og nasjonalt
samarbeide med utvikling av nasjonal løsning for digital patologi. Stillingen er ved Seksjon medisin. 

Hele legegruppen fungerer som et faglig
team med varierende grad av subspesialisering. For at dette skal fungere godt
er det viktig med god forståelse av helhetlig faglig ansvar og evne til
samarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Den som tilsettes forventes å delta i alle deler av den diagnostiske virksomheten ved avdelingen, inkludert håndtering av hasteprøver og frysesnitt, samt molekylær patologi. 
 • Den som tilsettes forventes å arbeide med diagnostikk innen gynekologisk patologi, men andre fagfelt er også aktuelle og styres etter avdelingens behov.
 • Den som tilsettes forventes å delta i forskningsarbeid og opplæring av leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Den som tilsettes må være godkjent spesialist i patologi 
 • Den som tilstettes må ha interesse for og kompetanse innen gynekologisk patologi
 • Den som tilsettes må ha interesse for og kompetanse innen molekylær patologi og digital patologi
 • Den som tilsettes må ha forskningskompetanse. Det er ønskelig at stillingen kombineres med hovedstilling ved NTNU. 
 • Det er nødvendig med gode norskkunskaper og god formidlingsevne, skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger at den som ansettes har god forståelse for rollen som overlege, evner å arbeide selvstendig og har gode samarbeidsevner.
 • Vi vektlegger at den som ansettes er løsningsorientert og fleksibel. 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med høyt faglig nivå
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring E
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift    
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Marianne Brekke
Tittel: Overlege patologi
Telefon: +47 72 57 33 17
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for patologi, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim