Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig et fastlønnet svangerskapsvikariat i fastlegehjemmel ved Brandbu legegruppe fra 01.03.2021 - 04.08.2021.
 
Beskrivelse av tjenestested
Brandbu legegruppe er et av tre legesentre i Gran kommune. Brandbu legegruppe er en selvstendig næringsdrivende
gruppepraksis med et aktivt og utviklende fagmiljø. Det er fem engasjerte leger, turnuskandidat og dyktig og stabilt
hjelpepersonell. I samarbeid med Universitetet i Oslo er det medisinerstudenter plassert i 6 uker vår og høst.
Forskningsnettverk er i ferd med å bli etablert. Det er et godt kollegialt miljø. Det er godt samarbeid med spesialist
helsetjenesten og med kommunale instanser som hjemmesykepleie, NAV, barnevern og helsestasjon. Sykehuset
Innlandet Gjøvik har lokalt spesialisthelsesenter i Gran. En av legene skal ha barn og går ut i permisjon i desember.
Hun har en vel etablert liste med listetak 1000 pasienter.
 
Legegruppen er beliggende i Brandbu i attraktive lokaler og har en velutstyrt lab, oppdatert datapark, CGM
journalsystem, videre tilknytning Norsk helsenett, det er tatt i bruk videokonsultasjoner og hjemmekontorløsning, Melin
Medical betalingsterminal.
 
Vi søker
Vi søker etter en entusiastisk og samarbeidsvillig lege til fastlønnet vikariat for legen som skal ut i
svangerskapspermisjon. Dersom du ønsker å arbeide en periode i en fastlegepraksis med et aktivt, engasjerende og
utviklende fagmiljø, er dette fastlegevikariatet for deg.
 
Arbeidsoppgaver
Du vil få ansvar for fastlegens liste. Listetaket er i dag på 1 000 pasienter. Det er spennende kommunale oppgaver ved
kommunens helsestasjon som er knyttet til hjemmelen og du vil slik sett benytte vel 10% av stillingen ved
helsestasjon.
Legesentrene i kommunen har ansvar for øyeblikkelig hjelp på dagtid hverdager kl 08.00- 15.00. og styrer dette selv. Du
vil ta del i dette arbeidet.
 
Ettermiddag, kveld og helg deltar kommunens fastleger i legevakt gjennom beredskapsordning ved Lunner og Gran
legevakt. I beredskapsordningen vil du jobbe som selvstendig næringsdrivende. Lunner og Gran legevakt er en 18.delt
legevakt som drives i nye lokaler sammen med Lunner kommune. Dyktige legevaktpersonell er til stede under hele
vakttiden. Lunner og Gran legevakt er samlokalisert med ambulanse, brann og politi.
 
Alle netter fra kl. 23-08 er det ca. 30-delt legevakt i Gjøvik (Interkommunal legevakt for Gjøvik, Land, Toten og
Hadeland).Vikaren vil inngå i kollegial samarbeidsavtale med legesenteret.
 
Krav til kompetanse
Du må enten være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin eller
være ferdig med LIS 1 uten å ha bestemt om du går videre med allmenn medisin.
Du må ha gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig samt i kommunikasjon og samhandling.
Personlig egnethet og evne til samhandling vil bli vektlagt ved tildeling. Det er en fordel om du har med kjennskap til
norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten.
 
Vi kan tilby
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale. Stillingen er plassert i st.kode 8527. 
Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Et godt og utviklende faglig miljø både i legesenteret og blant legene for øvrig, med allmennlegeutvalg.
Jevnlige møteseriemøter med ulike sykehusavdelinger.
 
Informasjon til deg som søker
Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
 
Vi kaller inn aktuelle søkere til intervju. Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.
 
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt fra denne, må begrunne
dette i søknaden. Hvis du ikke får innvilget ønsket om å unntas offentlighet, tar vi kontakt med deg før søkerlisten
offentliggjøres. (Jamfør Offentleglova § 25 annet ledd.)
 
Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte, til å søke hos oss, uansett alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gran kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Heier Nappen
Tittel: Fastlege Brandbu legegruppe
Telefon: 918 02 260
E-post: marianne.nappen@brandbu.nhn.no
Navn: Bente Gauslaa
Tittel: Fastlege Brandbu legegruppe
Telefon: 913 21 663
E-post: bente.calmeyer.gauslaa@brandbu.nhn.no
Arbeidssted
Brandbu legegruppe
Nedre Hagali 18,
2760 BRANDBU